Under dagens Partner Day 2015 på Kistamässan i Stockholm presenterades årets vinnare av Microsoft Partner Awards.

Juryn har bland annat tittat på bidragande till Microsofts affär under året samt att man ligger i framkant vad gäller lösningar på den senaste teknologin. Molntjänster och moderna enheter i lösningar samt egen användning av den senaste teknologin har också spelat in.

Stort grattis!

Business Solutions and Sales Productivity: iStone Dynamics Sverige AB

iStone Dynamics Sverige AB har genom tydlig branschfokusering och investeringar i sälj och presale lyckats  leverera stor kundnytta och vunnit flera nya kunder i livsmedelsbranschen baserat på Dynamics AX.

Empower the Mobile Workforce and Windows Devices: Retune AB

Retune AB har paketerat egna lösningar som man tillsammans med sina tjänster implementerat på flera svenska och internationella kunder. I dessa lösningar ingår bland annat Windows Intune och OMS.

Innovate with Cloud Productivity: Avanade Sweden AB

Avanade Sweden AB fokuserar på utrulling av Office 365-tjänster kombinerat med ett starkt erbjudande för att öka användningen av de tjänster kunden har och successivt adderar. Vinnaren är en viktig del i många av de stora molnprojekt som drivs idag hos våra kunder.

License Solutions: Caperio AB

Caperio AB har under året breddat sitt kundunderlag och drivit molnaffären men framför allt utvecklat att starkt erbjudande inom SAM-tjänster som man nått stora framgångar med.

Small and Medium Business Solutions: Addpro AB

Addpro AB har genomfört en omfattande satsning på Microsofts produkter och tjänster. Det har resulterat i en stark tillväxt av SMB-affären och ett stort antal nya molnaffärer.

Transform the Datacenter: Lumagate AB

Lumagate AB har genom sitt koncept hjälpt många av våra kunder och driftpartner att skapa en modern driftmiljö. Man har också integrerat Microsoft Azure som en naturlig del i sitt erbjudande.

Unlock Data Insights: Sigma AB

Sigma AB ger sina kunder helt nya möjligheter att samla in, analysera och agera på data och dataströmmar. Man har skapat mycket innovativa lösningar inom IoT och driver nu en enhet med ca 25 personer enbart med fokus på IoT.

Under kvällen gjordes också ett hedersomnämnade inom kategorin Innovate with Cloud Productivity. Detta riktade sig till Precio Fishbone med motiveringen:
 
Precio Fishbone har skapat en lösning som riktar sig till en målgrupp de flesta av oss kanske inte jobbar med varje dag men som i allra högsta grad är aktuell: utsatta människor som är på flykt från naturkatastrofer eller krig runtom i världen.
 
Precio Fishbone har utvecklat en lösning som hanterar allt från gåvor och bidrag till informationsutbyte, samarbetsstöd, dokumenthantering och integration med affärssystem samt återtrapportering till bidragsgivarna. Lösningen används redan av flera internationella hjälporganisationer.