Under gårdagens Partner Day 2014 presenterades årets vinnare av Microsoft Partner Awards.

I år har juryn fokuserat på starkt bidragande till Microsofts affär under året samt att man ligger i framkant vad gäller lösningar på den senaste teknologin. Molntjänster och moderna enheter som en del av lösningarna samt hur den senaste teknologin används inom det egna företaget har också spelat in.
Stort grattis!
 
Årets partner Business Insight & Mission Critical: Sigma AB

Bygger lösningar för bättre affärsanalys

Sigma AB har snabbt tagit till sig ny teknik inom Business Insight. Man har byggt en lösning som innehåller många komponenter i Azure-plattformen såsom HDInsight och Azure Service Bus. Man har också presenterat ett av de första exemplen på en tillämpning av Internet Of Things i kombination med Microsoft Business Analytics.

 
Årets partner Business Solutions: NAB Solutions AB

Bygger lösningar på Dynamics AX, NAV

NAB Solutions AB har genom kreativitet och starkt ledarskap visat hur man framgångsrikt kan kombinera en smart Azure-baserad branschpaketering tillsammans med en effektiv försäljningsmetodik som på kort tid resulterat i över 20 nya kunder. Genom att ligga i teknikens framkant och snabbt ta till sig nya Dynamics-versioner, använda Azure och inte minst den nya Tablet-klienten i Dynamics NAV 2015 visar man tydligt att Mobile First, Cloud First är ett framgångskoncept.

 
Årets partner Cloud Platform: Qbranch AB

Bygger hybridlösningar för moderna datacenter, för partner eller privata molntjänster

Qbranch AB har utvecklat en lösning i samarbete med några större kunder, där man i en och samma självbetjäningsportal kan beställa serverkapacitet i Azure, den egna hosting-miljön och i kundens eget datacenter. Dessutom är lösningen integrerad med Azures faktureringssystem för snabb och enkel kontroll på kostnaderna.

 
Årets partner Cloud Productivity & Enterprise Social: Xperta AB

Publika molntjänster (Office 365, Yammer, Azure, CRM Online) samt utnyttjar lösningar för samverkan

Xperta AB är drivande i migreringar av kunder till molnet. Man har med god kvalitet förflyttat ett stort antal kunder till molnet. Man har också på ett föredömligt sätt lagt till mer avancerade molntjänster såsom SharePoint Online i sitt erbjudande. Under det senaste året har Xperta AB också förflyttat en mängd kunder från Dropbox till OneDrive för Företag.

 
Årets partner Devices & Mobility: Atea Sverige

Bygger lösningar som bygger på egna appar och moderna enheter som en del i lösningen

Atea Sverige har under året byggt kompletta mobila lösningar åt sina kunder där plattor, telefoner, appar och molnet ingår som en helhet i lösningen. Lösningarna fokuserar på verksamhetsnytta med den mobila användaren i centrum. Man ligger i framkant vad gäller att leverera på strategin Mobile First, Cloud First.

 
Årets partner License: Crayon AB

Säljer licenser och erbjuder lösningar kring dessa (SAM)

Crayon AB har under året fortsatt att starkt öka sina licensintäkter. De förnyar kundernas avtal i tid och växer dem signifikant år över år. Under året som gått har de tydligt visat starkt fokus på transformationen till molnet. Crayon AB förser inte bara våra kunder med förstklassiga licenslösningar och SAM-projekt utan säkerställer också nyttjandet genom att leverera konsultprojekt som exempelvis utrullning av Office 365 och implementering av hybrida molnlösningar.

 
Årets partner SMB: Office IT-Partner

Bygger och/eller säljer lösningar riktade mot SMB-kunder

Office IT-partner har under året gjort en omfattande satsning för bli en av de större spelarna inom SMB-marknaden. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Man har lyckats med att kraftigt öka sin volymlicensaffär, samtidigt som man haft en mycket stark tillväxt i sin hosting-leverans och i sin Office 365-affär. Man har under året vunnit ett stort antal nya kunder i SMB-segmentet.

 
Årets partner Voice: Cellip AB

Bygger voice-baserade lösningar på Lync

Cellip AB har under det gångna året fortsatt leda utvecklingen av Lync-tjänster och har erbjudanden för alla segment. Det finns exempel på kunder som sparat uppemot 70 procent på deras Lync- konferenslösning jämfört med en traditionell lösning. Man har integrerade lösningar med några av de större teleoperatörerna på Enterprise-telefoni. Cellip AB är helt enkelt fortsatt ledande på Lync-telefoni i landet.

 
 
1 oktober, 2014