Det finns flera fördelar med att tagga sig som Partner of Record (POR) även när en Office 365- försäljning sker via distributör på Open. Här är några exempel:

  • Du får information om de förnyelser, ändringar i planer etc. som sker i Office 365-portalen. Du förhindrar också att din kund själv loggar in och ändrar plan utan vetskap.
  • Det är betydligt svårare för en konkurrent att ta över en kund som har lagt till POR eftersom att du som POR har tillgång till kundens administration.
  • Du får en bättre översikt av helheten i kundens Office 365-abonnemang, vilket i de allra flesta fall också bidrar till en närmare dialog med kunden i fråga.
Om du inte anger dig som Partner of Record för en kund taggas inte försäljningen på dig som sålt avtalet, vilket bland annat kan medföra fel i säljsiffrorna hos Microsoft. För dig som partner kan detta komma att innebära lägre försäljning i statistiken vilket gör att ni ser ut att ligga sämre till mot uppsatta mål. Det kan också påverka er rankning i säljsystem samt möjlighet att delta i säljprogram.
 
 
 
4 februari, 2014