I samband med våra årliga undersökningar för att förbättra vår relation till våra partner och kunder tar vi tillfället i akt att summera vad vi gjort, förändrat och jobbar på att förändra för att du som partner ska få ut så mycket som möjligt av ditt medlemskap i Microsoft Partner Network (MPN).

Stora delar av det vi gör är grundat på den feedback vi får från er partner, både via dessa undersökningar och löpande under året. Er återkoppling är oerhört viktig för oss.

Mycket kan vi påverka och bli bättre inom ganska snabbt, men vissa bitar är som alltid lite mer tungrodda och tidskrävande att få till. Här följer en förenklad sammanfattning av de områden vi jobbat extra med att förbättra under det senaste halvåret. Och lite om vad som är i fokus framåt.

Tveka inte att höra av dig om du har synpunkter och funderingar kring ert partnerskap eller Microsoft som företag – i möten, vid evenemang, via mejl eller Yammer*.

Ert medlemskap i Microsoft Partner Network
I slutet av september 2015 genomfördes förändringar för flera av molnkompetenserna i syfte att minska tröskeln till silvernivå och underlätta för er att kliva upp på guld, detta kan du läsa mer om här.

En ytterligare förbättring som trädde i kraft under september 2015 är att ni nu kan lista samma MCP för flera guldkompetenser.

Att ange er som Partner of Record för en kund/affär kan nu göras helt digitalt med Digital Partner of Record (DPOR) för Office 365, Dynamics CRM Online, Windows Intune, Enterprise Mobility Suite och Microsoft Azure.

Antalet produkter du som kompetenspartner eller Action Pack-prenumerant har tillgång till via era interna licenser (IURs) för har utökats och har bland annat gjort det möjligt för er att direkt efter lansering använda exempelvis Windows 10, Office 2016 och Office 365 E5 (gäller guldpartner inom Cloud Productivity), helt utan extra kostnad. Med Office 365 som exempel kan ni som mest få 200 kostnadsfria licenser (vid guld i Cloud Productivity) och som lägst upp till 10 (via Action Pack).

Vårt erbjudande tillsammans med SkyKick för konstnadsfri hjälp att själva migrera till Office 365 med hjälp av era interna licenser är förlängt till och med 30 juni 2016.

Under hösten 2016 kommer processen för förnyelse av Microsft Action Pack att förenklas avsevärt, samt möjligheten att förnya automatiskt tillkomma.

En ny kompetens har lanserats, Enterprise Mobility Management (EMM) vilket innebär att vi nu erbjuder hela fem molnkompetenser. Samtliga molnkompetenser är fortsatt kostnadsfria på silvernivå om de tas innan 30 juni 2016, se om ni kanske redan uppnår kriterierna. Inom kort kommer också en ytterligare kompetens, Windows and Devices.

Tjänsten Pinpoint fortsätter att utvecklas, sedan sist har bland annat sökfunktionen förbättrats för mer träffsäkra resultat för specifika orter. För administration av er profil är det numera också endast Pinpoint Partner Center som gäller (utöver de uppgifter som hämtas från MPN). Pinpoint besöks varje månad av ca 2000 kunder och för att hålla er uppdaterade kring detta, uppdateringar och tips på möjligheter bloggar vi löpande under kategorin Pinpoint.

I slutet av november 2015 lanserades ett nytt onlineverktyg för att hitta och hantera utbildningar samt Learning Paths, Partner University. Partner University ersätter tidigare Partner Learning Center (PLC) och innehåller flera förbättringar, läs mer här.

Sedan början av januari 2016 är Customer Satisfaction (CSAT) Index survey inte längre ett krav för guldkompetenser, vi rekommenderar er istället att använda omdömesfunktionen på Pinpoint för att synliggöra referenser och kunduttalanden. Läs mer här

I december lanserade vi det nya supportalternativet Microsoft Advanced Support for Partners primärt för er som inte ser behov av Microsoft Premier Support for Partner men ändå vill ha en mer avancerad och tillgänglig support.

I december 2015 höll vi ett nytt Skype-möte med fokus på introduktion till resurser i MPN. Med 260 deltagare och många bra frågor i efterhand ser vi det som självklart att göra detta till en återkommande aktivitet, för att på bästa sätt stötta er i att dra nytta av era förmåner. En summering av detta möte finns att se här.

Vi fortsätter med våra återkommande onlinemöten under namnet Partner Live! men kommer framöver att ändra en aning i upplägget, baserat på feedback från er. Hittills har vi hållt 6 möten med totalt ca 750 deltagare. När nästa Partner Live! hålls är ej klart.

Vi har utökat vårt stöd för ISV:er (Independent Software Vendor) via MPN, bland annat genom ISV and Application Builder Center där samlad information samt länkar till relevanta verktyg och resurser finns och den lokala Yammer-gruppen* ISV & App Builders Sverige.

Kommunikation och tillgänglighet

De senaste två åren har vi lagt extra fokus på att det vara enkelt för dig som svensk partner att hitta information, hålla dig uppdaterad och komma i kontakt med oss. Vi jobbar löpande med detta och mycket av det vi gör grundar sig i feedback från er. Med vårt Yammer-nätverk för svenska partner* och denna blogg som nav har vi en bra plattform som vi jobbar vidare med, en översikt av de kanaler och resurser som gäller finns under Om bloggen.

Kort om vad vi gjort/vad som hänt:
  • Vi jobbar fortsatt aktivt för att skapa värde i vårt gemensamma Yammer-nätverk* som det senaste året växt med ca 870 individer. I dag är vi ca 2740 personer i nätverket representerande ca 600 företag. Från Microsoft är vi ca 100 representanter.
  • Vi bloggar fortsatt minst en gång i veckan, bland annat kan du varje måndag få en summering kring vad som är på gång. Som en del av förbättringarna av partnerportalen kommer bloggen att få ny och förbättrad funktioanlitet de kommande månaderna. Du kan följa bloggen via RSS eller spara url microsoft.se/partnerbloggen.
  • Vi jobbar fortsatt aktivt för att globala resurser som exempelvis Partnerportalen, Partner Marketing Center (del av portalen, för marknadsmaterial) och Pinpoint (där er profil blir sökbar för kund via Microsoft) utvecklas och har relevanta lokala kopplingar. I flera fall har vi också tagit fram eget lokalt material för att vägleda på bästa sätt, via exempelvis bloggen eller separata guider.
Partnerportalen (den officiella sajten för MPN där du bl.a. hanterar ert medlemskap) genomgår i detta nu stora förändringar vilket väntas vara helt klart i maj 2016. På de sektioner av sajten som än så länge flyttat över till den nya plattformen, exempelvis Community och WPC 2016 kan du redan nu se ny design, ny navigering och använda den nya sökfunktionen.

Marknadsföring och försäljning
Vårt fokus på att stötta er kring digital marknadsföring och -närvaro fortsätter, bland annat genom de två omgångar med subventionerade kurser i social selling för SMB-partner som hållits/hålls under höst/vinter. Nyligen lanserades också ett initiativ kring inbound marketing (länk till Yammer) innehållande en guide samt kommande material, mallar och webinars. Återkommande Skype-möten med fokus på inspiration kring digital marknadsföring hålls också för våra SMB-partner, här finns mer information (länk till Yammer).

Vi fortsätter också stötta er transformation till molnet på flera fronter, exempelvis genom nya omgångar av affärsutvecklingsprogrammet Shiny Goals både på plats (start i mars) och online (start i januari). Inom MPN finns också Cloud SureStep och Drumbeat som stöttar detta och lokalt har flera uppskattade utbildningar hållits för er som vill utveckla er försäljning, bland annat Drumbeat Grow (SMB) med Peter Nicks.

Marknadsmaterial och kampanjer att ta del av tillhandahålls via Partner Marketing Center (PMC), bland annat för Nutidssäkra Sverige som är den kampanj vi driver mot SMB-segmentet. Som en del av den förbättrade partnerportalen kommer sättet vi tillhandahåller material på att förbättras under de kommande månaderna.

På Yammer* finns specifika grupper för dig som jobbar med marknadsföring och försäljning där respektive partnermarknadschef delar med sig av information och tips samt finns tillgänglig för frågor. Gå gärna med för SMB eller Enterprise.

Produkter och försäljning
Windows 10 lanserades 29 juli 2015 och körs nu på över 200 miljoner enheter världen över (varav ca 22 miljoner finns på företag eller inom utbildning). Inför och efter har vi arrangerat flera utbildningar och seminarier samt löpande delat information och svarat på frågor via Yammer-gruppen* Windows 10 Sverige. I november 2015 kom den första stora uppdateringen och erbjudandet om kostnadsfri uppgradering gäller till och med 28 juli. Inom kort kommer också den nya kompetensen Windows and Devices.

Office 2016 lanserades i september 2015 och i december kom den nya planen E5. I samband med detta har vi hållt flera onlinemöten kring vad som är nytt samt funnits tillgängliga via Yammer-gruppen* Office 365 Sverige för frågor och funderingar. Möten har kunnat (och kan fortfarande) ses i efterhand via Note Ta del av möten, evenemang och utbildningar i efterhand på Yammer.

FastTrack och FY16 Adoption Offer utökades nyligen till att även omfatta SMB-kunder (från 50 seats), vilket ni kan läsa mer om här.

Stöd för mindre partner samt partnerföretag som inte har en kontaktperson på Microsoft

Vårt fortsatta engagemang via Yammer* ser vi som en del i våra insatser för att bli mer tillgängliga för alla, och göra det enklare för er som inte har en dedikerad kontaktperson på Microsoft att ta kontakt och hitta rätt. Även vårt fortsatta fokus på onlinemöten samt inspelningar från evenemang som hålls på en eller få orter.

Mellan 29 februari och 1 april kommer ett antal av er partner att bjudas in till den ”Global Relationship Study” som vi varje år genomför som ett av flera steg för att förbättra vår relation med våra partner och kunder. Om du får en inbjudan hoppas vi att du vill och kan ta dig tid att genomföra denna, så att vi kan få värdefull feedback för att fortsätta utvecklas och förbättra vårt stöd till er.

 


* Är du inte med i vårt gemensamma Yammer-nätverk än? Microsoft Partner Network Sverige är öppet för alla medlemmar i MPN och förutom den övergripande dialogen finns här flera grupper du kan gå med i för att diskutera och följa ett visst initiativ eller lösningsområde. Använder du inte Yammer idag, här får du tips på hur du kommer igång.