I samband med våra årliga undersökningar för att förbättra vår relation till våra partner och kunder tar vi tillfället i akt att summera vad vi gjort, förändrat och jobbar på att förändra för att du som partner ska få ut så mycket som möjligt av ditt medlemskap i Microsoft Partner Network (MPN).

Stora delar av det vi gör är grundat på den feedback vi får från er partner, både via dessa undersökningar och löpande under året. Er återkoppling är oerhört viktig för oss.

Mycket kan vi påverka och bli bättre inom ganska snabbt, men vissa bitar är som alltid lite mer tungrodda och tidskrävande att få till. Här följer en förenklad sammanfattning av de områden vi jobbat extra med att förbättra under det senaste halvåret den senaste tiden. Och lite om vad som är i fokus framåt.

Tveka inte att höra av dig om du har synpunkter och funderingar kring ert partnerskap eller Microsoft som företag – i möten, vid evenemang, via mejl eller Yammer*.

Ert medlemskap i Microsoft Partner Network

Vid WPC i somras presenterades flera förändringar inom MPN som kommer att lanseras under året, flera med direkt koppling till att underlätta era molnaffärer. Här kan du läsa mer.

Antalet interna licenser (IURs) du som kompetenspartner eller Action Pack-prenumerant har tillgång till utökas och fler produkter tillkommer, som exempelvis Windows 10 och EMS. Vårt erbjudande tillsammans med SkyKick för konstnadsfri hjälp att själva migrera till Office 365 med hjälp av era interna licenser förlängs också till och med 30 juni 2016.

Fler förmåner i Microsoft Action Pack och nu under hösten kommer processen för förnyelse att förenklas avsevärt, samt möjligheten att förnya automatiskt tillkomma.

 
Förbättringarna av partnerportalen fortsätter och under det kommande året sker stora förändringar som bland annat resulterar i ett nytt och förbättrat Partner Membership Center, något många av er återkommande har önskat.
 
Två nya kompetenser presenterades vid WPC och lanseras innan december 2015; Enterprise Mobility Management (EMM) och Windows and Devices.
 
Tjänsten Pinpoint och administrationsgränssnittet för er partner, Pinpoint Partner Center, har genomgått en stor förändring det senaste året och utvecklingen fortsätter. För att underlätta för er att använda tjänsten på bästa sätt för att presentera er och ert erbjudande mot kund har vi satt ihop ett dokument med samlad information på svenska som uppdateras löpande vartefter förändringar sker, liksom detta blogginlägg.  
 
Kommunikation och tillgänglighet
 
I september 2013 satte vi en ny strategi för vår övergripande dialog med er partner lokalt, baserad på feedback från er. Utgångspunkten var att kontinuerligt tillhandahålla information på ett lättillgängligt sätt, bli mer tillgängliga och konkretisera de primära kanalerna samt hur de kompletterar varandra. Nu, två år senare talar allt för att våra prioriteringar var rätt och att de har bidragit positivt till er. Kort om vad vi gjort:  
  • Prioriterat att nå ut via två primära kanaler som tydligt kompletterar varandra – partnerbloggen och vårt gemensamma Yammer-nätverk*.
  • Arbetat aktivt med att skapa värde i vårt gemensamma Yammer-nätverk som sedan september 2013 växt med 700 procent. I dag är vi ca 2450 personer i nätverket.
  • Utvecklat vår svenska partnerblogg till att bli ett nav för lokal kommunikation. Antalet besökare har mer än fördubblats det senaste året och sedan september 2013 har antalet aktiva besökare ökat med över 1200 procent. Nu i september flyttade bloggen också in i partnerportalen, i linje med era önskemål att samla så mycket som möjligt på ett och samma ställe. Vi uppdaterar varje vecka, bland annat med summerande inlägg varje måndag för dig som snabbt vill se vad som hänt och är på gång.
  • Arbetar aktivt för att globala resurser som exempelvis Partnerportalen, Partner Marketing Center (del av portalen, för marknadsmaterial) och Pinpoint (där er profil blir sökbar för kund via Microsoft) utvecklas och har relevanta lokala kopplingar. I flera fall har vi också tagit fram eget lokalt material för att vägleda på bästa sätt, via exempelvis bloggen eller separata guider.
  • I korta drag ska det vara enkelt för dig som svensk partner att hålla dig uppdaterad och komma i kontakt med oss. Via partnerportalen hanterar ni ert medlemskap, kompetenser och resurser samt följer lokal information via partnerbloggen och via Yammer kan du delta i diskussioner, följa ett visst område/en produkt och ta del av partnerspecifikt material som delas av såväl oss på Microsoft som branschkollegor på andra partnerföretag. En översikt av de kanaler och resurser som gäller finns på partnerbloggen.

I april 2015 höll vi ett välbesökt separat Skype-möte om resurser i MPN, något vi kommer att fortsätta med i någon form för att på bästa sätt stötta er i att dra nytta av era förmåner. En summering av detta möte finns att se här.

 
Våra kvartalsvisa onlinemöten under namnet Partner Live! fortsätter som ett komplement till Partner Day, Yammer och övrig löpande kontakt. Sedan starten i maj 2014 har fem möten hållits med totalt ca 700 deltagare. När nästa Partner Live! hålls presenteras inom kort.
 
I år livesände vi kortare rapporter med höjdpunkter från WPC för att ge er som inte var på plats de stora dragen direkt. Onlinemöten och fler möjligheter att ta del av möten och utbildningar online i efterhand är även fortsatt en av våra stora prioriteringar.  
 

Produkter och försäljning

 
Microsofts fokus på digital marknadsföring och närvaro har det senaste halvåret visat sig starkt i vårt stöd för er partner. Bland annat genom subventionerade kurser i social selling och upplägg i kampanjer och aktiviteter som exempelvis Nutidssäkra Sverige.

Vi fortsätter att stötta er transformation till molnen på flera fronter, bland annat genom möjligheten att delta i affärsutvecklingsprogrammet Shiny Goals både på plats och online. Partnerprogrammet (MPN) anpassas också mer efter detta, bland annat genom Cloud SureStep.
 
Windows 10 har lanserats med mycket gott mottagande (14 miljoner uppgraderingar första dygnet och märkbart intresse från kunder). För att stötta er kring detta arrangerade vi bland annat en Readiness Day i Stockholm och Göteborg under våren, tillgänglighet via Yammer, Partner Live! samt övriga evenemang som exempelvis The Windows 10 Tour.
 
Office 365 finns nu på alla plattformar och fler planer är på gång. Den senaste stora uppdateringen Office 2016 har presenterats vid exempelvis Partner Day och bloggen samt att vi finns tillgängliga via bland annat Yammer för frågor.    
 
Vårt belöningsprogram Microsoft Cash Back Program omfattar nu alla molnprodukter och processen för att göra anspråk har förenklats avsevärt. Aktuell kampanj gäller försäljningar mellan 1 juli och 31 december och ger 10 procent tillbaka på försäljning av molntjänster via Open.
 
Ökat stöd för mindre partner samt partnerföretag som inte har en kontaktperson på Microsoft

Vårt fortsatta engagemang via Yammer ser vi som ett enkelt sätt för er som inte har en dedikerad kontaktperson på Microsoft att ta kontakt och hitta rätt. Även ytterligare stöd online som exempelvis Skype-möten och anpassningen av affärsutvecklingsprogrammet Shiny Goals för webben.

 

 

Mellan 28 september och 23 oktober kommer ett antal av er partner att bjudas in till den ”Global Relationship Study” som vi varje år genomför som ett av flera steg för att förbättra vår relation med våra partner och kunder. Om du får en inbjudan hoppas vi att du vill och kan ta dig tid att genomföra denna, så att vi kan få värdefull feedback för att fortsätta utvecklas och förbättra vårt stöd till er.

 
 
 
* Är du inte med i vårt gemensamma Yammer-nätverk än? Microsoft Partner Network Sverige är öppet för alla medlemmar i MPN och förutom den övergripande dialogen finns här flera grupper du kan gå med i för att diskutera och följa ett visst initiativ eller lösningsområde. Använder du inte Yammer idag, här får du tips på hur du kommer igång.