Vi kan inte säga det för mycket. Den feedback vi får från er partner är A och O för vårt ständigt pågående arbete med att förbättra vårt stöd till er – oavsett om det gäller vårt partnerskap eller produkter, lösningar och licenser.

Mycket kan vi påverka och bli bättre inom ganska snabbt, men vissa bitar är som alltid lite mer tungrodda och tidskrävande att få till. Här gör vi en förenklad sammanfattning av de områden vi jobbat extra med för att förbättra under det senaste halvåret. Och lite om vad vi strävar efter att förbättra än mer – till stora delar grundat på direkt feedback från er.
 
Har du synpunkter och funderingar kring ert partnerskap eller Microsoft som företag, tveka inte att dela det med oss – i möten, vid evenemang, via mejl, Yammer eller via de undersökningar som skickas ut två gånger (till utvalda partner) per år i syfte att just förbättra vår relation till er partner, och det stöd vi tillhandahåller.
 
Kommunikation och tillgänglighet

Vi har fått mycket bra respons på vår konkretisering av våra kommunikationskanaler där vi valt att fokusera på denna vår lokala partnerblogg (för löpande uppdateringar) och vårt Yammer-nätverk för svenska partner (för kontakt, dialog och informationsdelning). Per september 2014 är vi ca 1400 individer i nätverket – partner och representanter från Microsoft.
 
Partnerportalen, den officiella sidan för Microsoft Partner Network och det ställe där du exempelvis hanterar ert medlemskap har under det senaste halvåret uppdaterats och förbättrats inom flera områden – färre sidor, enklare navigation och ett förbättrat supportforum. Vi är dock fullt medvetna om att en del återstår att åtgärda, bland annat finns planer på en förbättring av Partner Membership Center vilket vi kommer att återkomma kring så snart vi vet mer.
 
En översikt av de kommunikationskanaler vi är aktiva i för att hålla dig som svensk partner uppdaterad hittar du under Om bloggen.
 
Support

Våra supportfunktioner för dig som partner utvärderas löpande och det är via telefonnummer 08-55 99 00 03 du kommer åt de service- och supportfunktioner du har tillgång till som Action Pack-prenumerant eller kompetenspartner till Microsoft. Det förbättrade supportforumet på partnerportalen har korta svarstider där du i de flesta fall får svar inom max ett dygn (utförlig information om svarstider hittar du här). Med programuppdateringarna nu i september får alla i de nya kompetenserna även obegränsad tillgång till Signature Cloud Support.

 
Förändringar inom Microsoft Partner Network (MPN)

Nu sker stora förändringar inom MPN och vi har bland annat hållit ett Partner Live! med fokus på de nya molnfokuserade kompetenserna (2 september 2014). Förändringarna som lanseras den 29 september 2014 innebär bland annat avsevärt förbättrade möjligheter för dig som partner att växa och utveckla er molnaffär och vår ambition är att stötta er alla på bästa sätt via information i Disclosure Guide, vägledning via partnerportalen och genom att finnas tillhands för frågor via vårt Yammer-nätverk för svenska partner.

 
Förändringar i MPN kommer att komma tätare och mer kontinuerligt än tidigare för att kunna möta upp era behov på bästa sätt. En roadmap kommer att presenteras globalt och ambitionen är att alltid informera om alla förändringar som kräver någon typ av åtgärd minst 6 månader innan lansering. Under detta fiskala år kommer också en molnkompetens för CRM Online att lanseras.
 
Utökat stöd för mindre partner samt partnerföretag som inte har en kontaktperson på Microsoft

Med vårt Yammer-nätverk för svenska partner har vi möjlighet att stötta och prata med många fler, plus att du här också kan nätverka och utbyta erfarenheter med branschkollegor på andra partnerföretag. Utöver det övergripande nätverket (för generella samt MPN-relaterade frågor) finns här flera grupper du kan gå med i för information och diskussion kring en viss produkt eller ett lösningsområde. I samtliga dessa grupper är ansvariga och väl insatta personer inom det aktuella området aktiva.

 
För dig som vill följa vilket stöd du kan få för er marknadsföring och försäljning finns sedan mitten av augusti en Yammer-grupp även för det: Marknadskalendern SMB. Här återfinns den samlade översikten av kampanjer, aktiviteter och resurser och du får löpande tips om nytt material och möjligheter för er marknadsföring. Gruppen är öppen för alla partner som på något sätt jobbar med eller är intresserad av marknadsföring, primärt mot små och medelstora företag.
 
Mer information om vårt Yammer-nätverk Microsoft Partner Network Sverige samt hjälp med att komma igång får du här.
 
Förenklad försäljning av molntjänster

Sedan Office 365 gjordes tillgängligt för försäljning via Open License för mindre än ett år sedan (1 december 2013) har även Windows Intune och Microsoft Azure tillgängliggjorts via Open och under detta fiskala år tillkommer även Dynamics CRM Online. Tillsammans med de nya molnfokuserade kompetenserna i MPN är detta den stora förändringen som görs för att förenkla och underlätta för er att utveckla er molnaffär.
 
Evenemang, utbildning och seminarier

Vi fortsätter att arrangera en svensk Partner Day om året (höst) som gemensamt avstamp kring det kommande årets fokus. Som komplement till detta har vi sedan maj 2014 också infört kvartalsvisa onlinemöten under namnet Partner Live! med syftet att mer återkommande kunna dela med oss av nyheter, förändringar och strategier med möjlighet till återkoppling samt frågor och diskussion.
 
Detta, tillsammans med vår Readiness Tour för SMB-partner (ny för i år) och de större årliga evenemangen såsom SalesX Cloud, TechX Office 365, TechX Azure och Microsoft TechDays utgör stommen i de utbildningar och evenemang vi bjuder in dig som partner till under året. Utöver detta genomförs också ett stort antal bransch- eller produktspecifika seminarier/evenemang runt om i landet samt online. Vi fortsätter också att fokusera på webinars och Lync-möten för att ytterligare öka tillgängligheten.
 
Feedback på produkter – enklare för dig och vi kan agera snabbare

I så gott som samtliga Office 365-klienter finns en liten smiley uppe i högra hörnet. Via denna kan du snabbt och enkelt lämna feedback direkt till produktgruppen på funktionalitet som du anser behöver ändras/utvecklas. Idag när vi har möjlighet att snabbt leverera ny funktionalitet och förbättringar är din och dina kunders feedback än viktigare för att vi tillsammans ska kunna skapa en bättre tjänst.
Ett exempel är när Office for iPad släpptes tidigare i år och feedback kom in om att det saknades möjlighet att skriva ut från apparna. Några veckor senare var detta åtgärdat.

Mellan 29 september och 24 oktober kommer ett antal av er partner att bjudas in till den ”Global Relationship Study” som vi varje år genomför som ett av flera steg för att förbättra vår relation med våra partner och kunder. Om du får en inbjudan hoppas vi att du vill och kan ta dig tid att genomföra denna, så att vi kan få värdefull feedback för att fortsätta utvecklas och förbättra vårt stöd till er.

 
19 september, 2014