Vi jobbar löpande för att förbättra vårt stöd till er partner genom såväl förändringar i Microsoft Partner Network (MPN) som förbättringar rörande produkter, lösningar, licenser etc.

En viktig och för oss väldigt värdefull del i detta är den feedback vi får från er, oavsett om den kommer i möten, vid ett evenemang, via mejl eller via de undersökningar som skickas ut två gånger per år i syfte att just förbättra vår relation till er partner, och det stöd vi tillhandahåller.
 
Den senaste tiden har många stora förändringar skett i vad vi gör och erbjuder och flera av dessa är direkta resultat av den feedback vi fått från er. Om vi tittar på det senaste halvåret är vi glada över att kunna presentera en rad förbättringar kopplade till bland annat dessa områden:
Kommunikation och tillgänglighet

Vi har konkretiserat våra kommunikationskanaler med (denna) vår svenska partnerblogg och vårt nyhetsbrev som nav. Vi har också satsat på vårt gemensamma Yammer-nätverk som en plats där du som partner lätt kommer i kontakt med oss och kan ställa frågor.
 
De utmaningar vi haft med vår partnerportal är vi väl medvetna om och vi har lagt stort fokus på att åtgärda detta – i detta nu genomgår sajten flera förändringar och stor skillnad kommer att märkas den närmsta tiden, vilket kommer göra exempelvis hantering av ert medlemskap och era kompetenser enklare.
Support

Våra supportfunktioner för dig som partner utvärderas löpande och sedan sist har vi bland annat förenklat sättet du kommer åt service- och supportfunktioner via telefonnummer 08-55 99 00 03. Med den uppdaterade partnerportalen som nämns ovan finns numera också ett nytt supportforum för dig som partner.

Förändringar inom MPN

Flera stora förändringar görs inom MPN i syfte att ge dig ännu bättre stöd och relevanta förmåner för din affär. Bland annat har Microsoft Action Pack gjorts mer molnfokuserat och Cloud Internal Use Rights (IUR) har gjorts tillgängliga för både kompetenspartner och prenumeranter.

Stöd för dina molnaffärer

För att möta det snabbt växande intresset för molntjänster arrangerar vi flera seminarier och webinars med fokus på allt ifrån att komma igång med sin molnaffär till att växa och utveckla den. Ovan nämnda förändringar inom MPN är också ett exempel på molnfokuserade insatser, liksom det stöd du kan få via våra Yammer-grupper.

 
Förenklad försäljning av Office 365

Sedan 1 december 2013 kan du sälja i stort sett alla varianter av Office 365 via Open License, vilket bland annat innebär att du kan fakturera din kund direkt samt att du enklare kan skapa paketeringar med Office 365 och andra tjänster, med en tydligare prisbild. Denna förändring, från den tidigare ”Advisor”-modellen har till stor del trätt i kraft tack vare feedback från er.

 
Evenemang, utbildning och seminarier

Vi bjuder in till två svenska ”Partner Day” per år där vi kan mötas och vi berättar mer om strategier, aktiviteter och kampanjer du kan dra nytta av. Under året genomförs också ett stort antal bransch- eller produktspecifika seminarier/evenemang runt om i landet. På senare tid har vi också lagt ytterligare fokus på webinars och Lync-möten för att öka tillgängligheten än mer.

 

Mellan 17 mars och 11 april kommer ett antal partner att bjudas in till den ”Global Relationship Study” som vi varje år genomför som ett av flera steg för att förbättra vår relation med våra partner och kunder. Om du får en inbjudan hoppas vi att du vill och kan ta dig tid att genomföra denna, så att vi kan få värdefull feedback för att fortsätta utvecklas och förbättra vårt stöd till er.

 
11 mars, 2014