För att stötta dig som partner i ert arbete med marknadsföring och försäljning har vi startat gruppen Marknadskalendern SMB inom vårt gemensamma Yammer-nätverk* för Microsoft Partner Network Sverige.

Framförallt är det här du hittar vår uppdaterade översikt av kampanjer, aktiviteter och resurser = Marknadskalendern SMB. Gruppen kommer också att vara det samlade ställe där du löpande får tips om nytt material, användbara resurser och möjligheter för er marknadsföring.
 
Här får vi också möjlighet att ha en mer direkt dialog kring marknadsaktiviteter samt ställa och besvara frågor kring aktiviteter och det material som tillhandahålls.
 
Gruppen är öppen för alla partner oavsett storlek och status i partnerprogrammet. Alla som på något sätt jobbar med eller är intresserad av marknadsföring och försäljning mot små och medelstora företag är välkomna att ansluta sig.
 
Övriga resurser

Via Partner Marketing Center (PMC) kan du hämta kampanjmaterial, presentationer, manus för telemarketing etc. kopplat till våra större kampanjer. Kvartalsvisa onlinemöten hålls också där marknadskalendern och aktuella aktiviteter gås igenom.

 
Har du inte möjlighet att ta del av information via Yammer? Kontakta Annika Ferlin för access till dokumentet Marknadskalendern SMB på annat sätt.
 
 
* Är du inte med i vårt gemensamma Yammer-nätverk än? Microsoft Partner Network Sverige är öppet för alla medlemmar i MPN och förutom den övergripande dialogen finns här flera grupper du kan gå med i för att diskutera och följa ett visst initiativ eller lösningsområde. Använder du inte Yammer idag, här får du tips på hur du kommer igång.

 
3 september, 2014