För att sälja volymlicensprogram för Academic måste du som partner vara en Authorized Education Partner (AEP) (tidigare Microsoft Authorised Education Reseller, AER), vilket du blir genom att gå med i programmet med samma namn.

Som AEP kan ni sälja Microsofts produkter med rabatterade priser till kvalificerade utbildningsanvändare (QEU). Vid registrering får ni ett specifikt AER ID som ska anges när en order läggs på utbildningslicenser hos en distributör. 

Så gör du för att bli Microsoft Authorised Education Partner (AEP)

Efter godkänt test och ansökan är er certifiering uppdaterad och synlig i alla system inom 72 timmar.

Du kan även gå med i det globala Yammer-nätverket Microsoft Education Partner Network där partner som säljer lösningar för skola och högre utbildning delar information och utbyter erfarenheter. Vid registrering till AEP har du möjlighet att ansluta dig till nätverket direkt.

I vårt svenska Yammer-nätverk* för partner hålls diskussionerna främst under ”topics” Education och Skola.

Vem får köpa Academic-licenser?

En kvalificerad utbildningsanvändare (QEU) ska först och främst bedriva en utbildningsverksamhet som är godkänd av tillämplig statlig tillsynsmyndighet. Dokumentet som beskriver vad en kvalificerad utbildningsanvändare är hittar ni här. Ansvaret ligger på slutkund om de är berättigade till Academic- licenser och de bör därför alltid läsa dokumentet.

 
Har du frågor angående Academic-licenser, kontakta er distributör.
 
 
* Är du inte med i vårt gemensamma Yammer-nätverk än? Microsoft Partner Network Sverige är öppet för alla medlemmar i MPN och förutom den övergripande dialogen finns här flera grupper du kan gå med i för att diskutera och följa ett visst initiativ eller lösningsområde. Använder du inte Yammer idag, här får du tips på hur du kommer igång.