Om du kommit överens med din kund om att byta licensform för Office 365 från Advisory till Open kan detta göras i anslutning till förnyelse, alternativt när som mot en uppsägningsavgift.

Ett byte kan göras inom samma familj, exempelvis från Midsize Business subscription in Advisor till Midsize Business subscription in Open. Om man vid bytet köper en uppgraderad SKU, exempelvis från Enterprise E1 in Advisor till Enterprise E3 in Open, krävs ytterligare manuell hantering.
 
I mycket korta drag görs detta enligt:
  • Köp av önskade licenser av Office 365 via Open
  • Aktivering av Open-licenserna via Office 365-portalen med befintligt konto
  • Förnyelse av Advisory-prenumerationen stängs av, alternativt avslutas.
Mer och utförligare information finns i presentationen Transitioning plans in Office 365, stycket Moving a customer from Advisor to Open som kan hämtas från PMC.
 
Det finns en del detaljer som är bra att ha koll på innan ett byte från Advisory till Open, exempelvis gällande avslut, uppsägningsavgifter, eventuell komplettering av antal samt uppgradering av SKU.
 
Din distributör kan svara på frågor kring detta, men bytet måste göras av dig och/eller din kund.
 
5 mars, 2015