Interna licenser (IURs) är en av de förmåner du som kompetenspartner eller Action Pack-prenumerant får genom ert medlemskap i Microsoft Partner Network (MPN).
Genom att aktivera era IURs kan ni snabbt komma igång med att använda den senaste tekniken, helt utan extra kostnad. Ett enkelt sätt att såväl hålla nere de egna licenskostnaderna som att säkerställa kunskap kring den senaste tekniken.
För många partnerföretag har IURs använts för att ta första steget till molnet. Vi kan också se att partner som använder sina IURs och säljer mer, med Office 365 som exempel hela tre gånger mer än de företag som inte aktiverat sina interna licenser för Office 365.
Så aktiverar ni era IURs

Via Microsoft Partner Digital Download Portal kan du aktivera samtliga licenser och programvaror ni får via Microsoft Partner Network (MPN). Du behöver vara administratör för MPN för att aktivera licenser. Som administratör kan du utse fler personer inom företaget att aktivera licenser, dessa måste vara associerade med företaget i MPN.

Är du osäker på vem på företaget som är administratör för MPN kan du se detta här.
Vilka produkter kan fås via IUR?

Via ert partnerskap har ni tillgång till licenser för Windows 10 Enterprise (uppgradering), Microsoft Azure (100 USD kredit per månad), Office 365 (version 16.x = Office 2016), Enterprise Mobility, Dynamics CRM Online (efter försäljning av Office 365 eller Dynamics CRM Online) samt Visual Studio Online Basic och Professional.

Hur många licenser får man?

Nivån på ert partnerskap avgör hur många licenser som fås, men i korta drag gäller detta per produkt: upp till 10 licenser för Action Pack, upp till 25 licenser för silverkompetens och upp till 100 licenser för guldkompetens.

Mer information och support

Vägledning för att aktivera licenser för respektive produkt hittar du här:

Erbjudande: Ta hjälp av SkyKick för att migrera till Office 365
Office 365 IUR SkyKick Migration Offer hjälper dig som partner att migrera till Office 365 med hjälp av de interna licenser (IURs) ni har tillgång till via MPN. Erbjudandet gäller till och med 30 juni 2016.

 

* Är du med i vårt gemensamma Yammer-nätverk? Microsoft Partner Network Sverige är öppet för alla medlemmar i MPN och förutom den övergripande dialogen finns här flera grupper du kan gå med i för att diskutera och följa ett visst initiativ eller lösningsområde. Använder du inte Yammer idag, här får du tips på hur du kommer igång.
17 oktober, 2014