Payment Solution erbjuder betalningslösningar för programvaror och tjänster som passar kundens specifika behov. Detta genom att anpassa betalningsstrukturen efter kundens budget, kassaflöde eller utrullningsplan. Payment Solutions vänder sig primärt mot den privata sektorn, och kan appliceras på samtliga Microsofts volymlicensavtal och produkter, liksom era implementationstjänster.

För dig som partner innebär detta en möjlighet att öka er försäljning, anpassa upplägg efter kundens behov, samt stänga affärer snabbare. Genom Payment Solutions breddar ni också ert erbjudande som kundens rådgivare.

För er kund innebär detta ett flexibelt och effektivt sätt att finansiera IT-investeringar i sin helhet, genom dynamiska betalningslösningar.

Kontakt

Vill du veta mer eller få hjälp med en betalningslösning för er kund, kontakta Payment Solutions lokalt i Sverige på adressen msfinsw@microsoft.com. Du kan också läsa mer här.
2 juni, 2015