Kl 10.00 drar dagens Partner Live! med fokus på de pågående förändringarna i MPN igång. Gå in på denna länk vid mötets start.

Har du frågor till Eric och Eva under mötets gång kan du ställa dem i denna tråd på Yammer*. Det vi inte kan svara på direkt följs upp i efterhand.

Mer om innehållet i dagens Partner Live! finns här.

 

* Är du inte med i vårt gemensamma Yammer-nätverk än? Microsoft Partner Network Sverige är öppet för alla medlemmar i MPN och förutom den övergripande dialogen finns här flera grupper du kan gå med i för att diskutera och följa ett visst initiativ eller lösningsområde. Använder du inte Yammer idag, här får du tips på hur du kommer igång.