De fyra spåren utgör budskapsplattformen för Nutidssäkra Sverige och är tillsammans eller var för sig konkreta vägar in till samtal kring att nutidssäkra sin verksamhet.

Nu finns specifikt material för dessa fyra konversationer att hämta hem och använda – bra underlag för att driva träffsäkra och relevanta aktiviteter mot såväl nya som befintliga kunder. För respektive konversation finns en säljpresentation att använda i möten med kund samt en försäljningsguide för dig att hämta argument och inspiration från.
 
Det nya materialet finns att hämta på Partner Marketing Center (PMC) under Nutidssäkra Sverige (översiktssida). Här hittar du nu:
Mer om kampanjen samt övrigt material finns i det samlade inlägget för Nutidssäkra Sverige. Löpande information kring marknadsföring och -stöd för SMB-segmentet finns i gruppen Marknadskalendern SMB på Yammer*.
 
 
* Är du inte med i vårt gemensamma Yammer-nätverk än? Microsoft Partner Network Sverige är öppet för alla medlemmar i MPN och förutom den övergripande dialogen finns här flera grupper du kan gå med i för att diskutera och följa ett visst initiativ eller lösningsområde. Använder du inte Yammer idag, här får du tips på hur du kommer igång.
 
 
16 mars, 2015