Som medlem i Microsoft Partner Network (MPN) har ni både som företag och individ tillgång till en mängd utbildningar, tester och träningar kopplat till Microsofts produkter. Som individ kan du också certifiera dig inom specifika områden.

För många är certifieringar självklara och för de allra flesta kompetenserna är en eller flera certifieringar ett krav, både silver- och guldnivå.

En certifiering är värdefull både för dig som individ och företaget. Som individ får du bevis för din kompetens och ökar ditt värde som medarbetare. För företaget är certifierade medarbetare en konkurrensfördel och ett mått på expertis, i många fall också en direkt anledning till smidigt genomförda projekt och hög produktivitet.

I en nylig (november 2015) studie framtagen av IDC med stöd från Microsoft finns omfattande information kring detta. Hämta hem eller se rapporten här: The Business Value of IT Certifications

 
Microsoft Certified Professional (MCP)

Utöver de produktspecifika certifieringar som finns kan du bli en MCP vilket bland annat ger dig extra förmåner och tillgång till formum med andra MCP:er världen över. Läs mer

 
Siktar ni på en molnkompetens? Dessa certifieringar gäller!

För att nå guldnivå i våra molnkompetenser krävs i de flesta fall att två individer på företaget har någon av de för kompetensen identifierade certifieringarna. Listor över vilka certifieringar som gäller för respektive kompetens finns här. Om det är så att ni idag har relevanta certifieringar inom företaget samt uppnår övriga krav för någon av kompetenserna kan ni aktivera den redan idag och ta del av de förmåner det ger från samma stund. Se mer här: Se om ni uppnått kraven för någon av de nya molnfokuserade kompetenserna. Om ja, aktivera på tio minuter.

 
 
På bloggen Born to Learn skriver Veronica Sopher bland annat att du som certifierad tjänar ca 15 mer än kollegor som inte är det. Se inlägget: Is certification worth your time and money?
 
 

* Är du inte med i vårt gemensamma Yammer-nätverk än? Microsoft Partner Network Sverige är öppet för alla medlemmar i MPN och förutom den övergripande dialogen finns här flera grupper du kan gå med i för att diskutera och följa ett visst initiativ eller lösningsområde. Använder du inte Yammer idag, här får du tips på hur du kommer igång.