Uppdaterat 1 oktober 2015: Sedan augusti 2015 finns digital POR även för Azure (ersätter tidigare Partner Sales Exchange). Information om Digital Partner of Record (DPOR) för samtliga lösningar finns partnerportalen. Här finns också FAQs, filmer och guider du kan dela med dina kunder.

Med start i dag måndag 2 mars kan du läggas till som Partner of Record (POR) via en ny digital process, digital POR. Detta gäller Office 365 och Dynamics CRM Online (hanteras i Office Customer Portal) samt Windows Intune och Enterprise Mobility Suite (hanteras i Intune Account Portal).

Detta ersätter den tidigare processen Online Services Advisor (OSA). Azure Digital Partner of Record är separat och påverkas inte av denna förändring. OSA kommer att finnas kvar parallellt till och med 30 april då den stängs.
 
Vi rekommenderar att du så snart som möjligt jobbar med dina kunder för att lägga till er som Digital POR för befintliga abonnemang och säkerställer att ni använder Digital POR för nya.
 
Mer information om hur detta påverkar dig och vad du bör göra finns i detta blogginlägg: Digital Partner of Record – Making it easier to do business
 
 
2 mars, 2015