Som kompetenspartner kan ni använda en logotyp som visar att ni är partner till Microsoft samt vilka kompetenser ni har i er marknadsföring och/eller på exempelvis er webbplats.

Ni sätter själva ihop er logotyp via Logo Builder på partnerportalen och kan välja att skapa en med samtliga era kompetenser, en för varje eller olika uppsättningar – helt beroende på hur och var ni använder dessa logotyper. Minst en specifik kompetens måste finnas med i logotypen.

Observera att inga anda logotyper än de som skapas via Logo Builder får användas för att visualisera ert partnerskap. Använder ni er av äldre logotyper för Microsoft Partner Network (MPN) eller logotyper med kompetenser ni inte längre har rekommenderas ni att se över detta och uppdatera till aktuell logotyp med era aktuella kompetenser.

Fler sätt att använda ert partnerskap i egen marknadsföring

Ett ytterligare sätt att visa er styrka som partner till Microsoft är att utses till årets svenska partner vilket ni kan göra genom att nominera er för Microsoft Partner Awards som hålls årligen i anslutning till Partner Day (tidig höst). Ni kan nominera er i ett flertal kategorier och en vinst ger er utöver en plakett och synbarhet via Microsoft även möjlighet att använda utmärkelsen ”Årets partner” i er egen marknadsföring under ett år. Nomineringen för Partner Awards 2016 beräknas öppna ca juni 2016.

Ni kan också nominera er för globala Microsoft Partner of the Year Awards som varje år delas ut vid Microsoft Worldwide Partner Conference (WPC). Utöver ett antal kategorier kan ni nominera er för kategorin Country Partner of the Year och bli årets svenska partner utsedd av Microsoft globalt. Nomineringen för 2016 Partner of the Year Awards är öppen nu (stänger 7 april 2016).

Några exempel på hur er partnerlogotyp kan se ut:

20151012logos.jpg