​Träningen startar kl 10.00 och pågår en timme.

Klicka här vid mötets start: https://join.microsoft.com/meet/evakan/LSQ0ZC05