För övergripande information om ert partnerskap med Microsoft och samlade länkar till resurser, se inlägget Ert partnerskap med Microsoft.
 

Nu finns en Learning Path för MPN Partner Administrator som er dig tydlig guidning genom vad det innebär att vara partneradministratör, vad du kan göra och var du hittar relevanta resurser.

Denna Learning Path består av fyra delar om totalt ca 6,5 timmar och du får även ta del av material som exempelvis videos och guider. Alla kurser hålls på engelska.
 
Delar i denna Learning Path
  • Ramp Up und Maintenance
  • Use Software and IUR
  • Training and Accreditations
  • Marketing
Mycket av det som sägs här togs också upp i det möte kring resurser via MPN som hölls lokalt i april, ta också gärna del av summeringen från detta.
 
En översikt av samtliga Learning Paths hittar du på partnerportalen. Löpande hittar du också rekommenderade lokala utbildningar och evenemang i Utbildningskalendern.
 
26 maj, 2015