Partner University lanserades i slutet av november 2015 och ersatte då tidigare Partner Learning Center (PLC). Har du ännu inte loggat in och börjat använda verktyget finns tips och vägledning i Burk Fewels blogginlägg Training Spotlight: Getting started with Partner University.

OBS! Första gången du loggar in på Partner University krävs vissa åtgärder vilka demonstreras i denna film eller beskrivs i detta dokument.

Vad är nytt? Framförallt kommer förändringarna att märkas i och med nytt gränssnitt, förbättrat sök och utökade funktioner för företagets MPN-administratör att se och följa upp pågående samt slutförda utbildningar. Mer om nyheter och förbättringar finns att läsa i Gavriella Schusters inlägg Making training easy: the new Partner University.

partneruniversity.jpg