Att supporten för Windows XP och Office 2003 upphör den 8 april 2014 har varit känt länge och borde inte väcka frågor hos någon, mycket har hänt på de tolv år som gått och såväl standarder som sättet vi jobbar på har förändrats radikalt.

Vi vet att många företag inte prioriterat detta, vilket du kanske också har erfarenhet av. Vi delar säkert också vetskapen om att fortsatt användning av Windows XP kommer att kräva onödigt mycket tid, pengar och resurser, bara för att ”hålla huvudet över ytan”. Och att en förändring är oundviklig.
 
Datorer som kör Windows XP efter 8 april 2014 är en stor säkerhetsrisk för ett företag. Om du har kunder som ännu inte förstått allvaret i detta är det dags att lägga i en ny växel. System som inte underhålls och uppdateras kan resultera i exempelvis intrång, förlust av information och tillgänglighetsproblem.
 
Detsamma gäller för Office 2003 där en ytterligare stor risk finns – bristande säkerhet i program och lösningar som hanterar information och personliga uppgifter kan både skada företaget och leda till negativa resultat vid en it-revision eller att nödvändiga certifikat inte kan förnyas.
 
Detta gör vi på Microsoft

Vi fortsätter att informera såväl företag som konsumenter om att supporten upphör och vad det innebär. Bland annat får Windows XP-användare som har aktiverat Automatiska uppdateringar ett meddelande om End of Support, meddelandet hänvisar användaren vidare hit.

 
För kunder med ett Premier Support-avtal som inte hunnit uppgradera alla datorer med Windows XP innan 8 april 2014 finns möjlighet att teckna ett så kallat Custom Support Agreement för Windows XP.
 
Detta kan du som partner göra

Fortsätta informera och ge exempel på riskerna din kund utsätter sig för. Som stöd för dina samtal med kunder finns material inom kampanjen Nutidssäkra Sverige att ta del av.

 
Tveka inte att höra av dig till oss om du behöver ytterligare stöd eller har frågor kring detta. Har ni en Microsoft-kontakt kan han/hon hjälpa er vidare och du kan även ta kontakt via Yammer* där exempelvis produktcheferna för Windows och Office är aktiva.
 
 
* Är du inte med i vårt gemensamma Yammer-nätverk än? Microsoft Partner Network Sverige är öppet för alla medlemmar i MPN och förutom den övergripande dialogen finns här flera grupper du kan gå med i för att diskutera och följa ett visst initiativ eller lösningsområde. Använder du inte Yammer idag, här får du tips på hur du kommer igång.