Inför kommande period för Microsoft Managed Reseller Initiative (MRIP) sker ett antal förändringar som påverkar vem som kan delta i belöningsprogrammet.

Ni som är med i programmet i dag har under förra veckan fått information om förändringarna via mejl, och för några av er innebär detta att ni behöver vidta åtgärder för att fortsatt vara kvalificerade för MRIP.
 
Förändringarna görs i linje med Microsofts ökade fokus på molnet och försäljning av molntjänster kommer under kommande period vara ett krav för att delta i programmet. Urvalet av de kompetenser av vilka ni ska ha uppnått guld eller silver i minst en utökas med ytterligare 16 varav de fyra molnkompetenserna givetvis finns med bland alternativen; Small and Midmarket Cloud Solutions, Cloud Productivity, Cloud Platform och Cloud Customer Relationship Management.
 
För att vara kvar i MRIP under nästa fiskala år behöver ni uppnå de nya kriterierna innan 1 jun1 2015. För mer information och detaljer kring bland annat kompetenser samt antal och storlek på affärer som mäts, prata med er Microsoft-kontakt.
 
Är ni inte med i MRIP i dag men kvalificerar baserat på kompetens och molnaffärer kommer mer information om era möjligheter att gå med framöver. Om du vill veta mer redan nu, prata med er Microsoft-kontakt. Liksom tidigare är MRIP endast öppet för managerade partner.
 
26 maj, 2015