I blogginlägget Evolving MPN to help partners find greater success berättar Gavriella Schuster om den nya strategin för Microsoft Partner Network (MPN) samt de förändringar och möjligheter detta medför.

Utgångspunkten för förändringarna är ett ytterligare tydligare fokus på molntjänster och mobilitet, i linje med Microsofts mission och kundernas efterfrågan. Den nya strategin är också utformad för att ge er som partner fler förmåner och underlätta för Microsoft att stötta er tillväxt.

Som partner till Microsoft har ni också fått information om detta via mejl med mer detaljerad information om era alternativ och möjligheter. Något du också kan se och jämföra kring i MPN Evolution Competency Guide som tagit fram för att göra det så enkelt som möjligt för er att se vilka vägar framåt som finns, utifrån er situation idag och mål framöver.

I korta drag innebär förändringarna att ett antal kompetenser utgår/integreras i andra samt att den tidigare presenterade Windows & Devices lanseras nu den 18 april.

Det som nu händer med MPN är en naturlig fortsättning på den utveckling som skett sedan september 2014 då de första molnfokuserade kompetenserna lanserades. På drygt ett och ett halvt år har fem molnfokuserade kompetenser lanserats och nu tar vi helt enkelt nästa steg tillsammans.

 

MPN Kompetenser FY17

Vi har nu passerat förnyelsetröskeln i processen, vilket innebär att de kompetenser som utgår genom MPN Evolution inte längre kan förnyas för ett nytt medlemskapsår.

De utgående kompetenser (grå rutan i bilden här ovan) som man just nu innehar som partner kommer att fortsätta att gälla fram till närmaste förnyelsetillfälle (oavsett om detta infaller denna vecka eller om ett år). Efter det kommer de utgående kompetenserna inte längre att finnas tillgängliga i partnerprogrammet.

Resurser och mer information

  • MPN Evolution page – läs mer på partnerportalen. Här finns bland annat svar på vanliga frågor och en lista över de kompetenser som berörs.
  • MPN Evolution Competency Guide – se och jämför vilka alternativ som är bäst för er framöver, samt hur ni tar er dit. Här finns också möjlighet att ställa dina frågor direkt via chatt i nedre högra hörnet.

 

 

Frågor, hjälp och vägledning

Vi kommer löpande att informera kring förändringarna och bjuda in till möten. Som nämnt ovan finns en chattfunktion där du direkt kan ställa dina frågor. Du kan också vända dig till Regional Service Center (partnerservice) och Partner Support Community för information och frågor.

Onsdag 11 maj hölls ett Partner Live! kring dessa pågående förändringar i MPN. Här kan du se en inspelning från mötet och har du frågor i efterhand kan dessa ställas i denna tråd på Yammer*.

 

* Är du inte med i vårt gemensamma Yammer-nätverk än? Microsoft Partner Network Sverige är öppet för alla medlemmar i MPN och förutom den övergripande dialogen finns här flera grupper du kan gå med i för att diskutera och följa ett visst initiativ eller lösningsområde. Använder du inte Yammer idag, här får du tips på hur du kommer igång.