Från och 29 september 2015 sker vissa förändringar i Microsoft Partner Network (MPN), främst inom nedan kompetenser. Här är en kort sammanfattning, detaljer finns via respektive länk nedan.

Du kan också läsa mer i Gavriella Schusters blogginlägg Cloud competency changes: Discover the opportunities

Inom kort kommer vi att bjuda in till ett webinar med förändringarna som tema, har du frågor eller funderingar innan dess – kontakta Partner Service eller diskutera på Yammer*.

  • Small and Midmarket Cloud Solutions – antalet nya kunder/säten som krävs (senaste tolv månaderna) sänks och är nu i linje med Cloud SureStep. För silvernivå gäller 40 seats (tidigare 150) och minst fyra nya kunder (tidigare tio), för guld 250 seats (tidigare 300) och minst 25 nya kunder (tidigare 30). För att era affärer ska räknas in korrekt, säkerställ att ni anges som Partner of Record för alla avtal. 

  • Cloud Productivity - Assigned Seats utgår som mätetal och istället mäts aktiva användare (Active Entitlements). Antalet certifieringar som ligger till grund för kompetensen kommer också att utökas. För att era affärer ska räknas in korrekt, säkerställ att ni anges som Partner of Record för alla avtal. 

  • Cloud platform - Nivån för Azure-konsumption sänks för silver och ett antal nya certifieringar kommer att tillkomma. En stor förändring är också att mätning kommer att utgå helt från Azure Partner of Record (POR). För att era affärer ska räknas in korrekt, säkerställ att ni anges som Partner of Record för alla avtal.

Samtliga molnkompetenser (utöver ovan nämnda även Cloud Customer Relationship Management samt Enterprise Mobility Management är fortsatt kostnadsfria på silvernivå, till och med 30 juni 2016. är fortsatt kostnadsfria på silvernivå, till och med 30 juni 2016.

Ytterligare förändringar per 29 september 2015 är bland annat att sales och presales assessments inte längre är ett krav för kompetenser, istället tillkommer en ny form av technical exam and assessments. Ni kan nu också lista samma MCP för flera guldkompetenser. Läs mer på sidan What’s new

Från 1 oktober sker också vissa förändringar rörande Technical Presales Assistance och Partner Advicory Hours, läs mer här.

Två nya kompetenser. Nu finns den nya molnkompetensen Enterprise Mobility Management (EMM) tillgänglig (från 29 september). Samt, i början av år 2016 kommer Windows and Devices.

Digital Partner of Record (DPOR)

Att ange er som Partner of Record (POR) för en kund/affär säkerställer att ni kopplas till försäljningen i alla relevanta system. Det ger också ökad kontroll över avtalet och direkta uppdateringar kring bland annat förnyelser och ändringar. Detta kan i dag göras helt digitalt med DPOR som finns för Office 365, Dynamics CRM Online, Windows Intune, Enterprise Mobility Suite och Microsoft Azure.

På partnerportalen finns all information om DPOR samt FAQ, filmer och guider du kan dela med dina kunder. Säkerställ att ni är Partner of Record för de avtal ni hanterar.

Har ni uppnått någon av molnkompetenserna?

Eftersom molnkompetenserna helt bygger på prestation i form av Office 365, Microsoft Azure och Dynamics CRM Online-affärer kan ni ha uppnått minst silvernivå i någon av dessa utan att själva ha reflekterat över det, se om ni uppnått kraven (och har ni det kan du aktivera på tio minuter).

Använd era interna programvarulicenser (IURs)

Dra nytta av förmånen att använda kostnadsfria licenser. Som kompetenspartner eller Microsoft Action Pack-prenumerant har ni tillgång till bland annat Office 365 E3, Dynamics CRM Online, Azure månatlig kredit, EMS+AAD basic, Power BI samt Windows 10. Nu från första oktober även Office 2016.

Läs mer om IURs här, eller gå direkt till sidan för aktivering.

Tips! Ta hjälp av SkyKick för att kostnadsfritt migrera till Office 365 med hjälp av era IURs, läs mer.

 

* Är du inte med i vårt gemensamma Yammer-nätverk än? Microsoft Partner Network Sverige är öppet för alla medlemmar i MPN och förutom den övergripande dialogen finns här flera grupper du kan gå med i för att diskutera och följa ett visst initiativ eller lösningsområde. Använder du inte Yammer idag, här får du tips på hur du kommer igång.