Som partner till Microsoft kan du få hjälp med att planera ert behov av utbildning samt relevanta kompetenser och certifieringar på flera sätt.

Planera via webben: Learning Paths

Via Learning Paths på partnerportalen kan du skapa en utbildningsplan utifrån era behov och de mål ni vill uppnå – för dig själv eller för hela företaget genom att lägga till kollegor. Här kan du också navigera bland aktuella utbildningar utifrån kompetens, roll, produkt eller vilken typ av partner ni är. En kort demo som visar hur Learning Paths fungerar kan du se här.

 
Ta hjälp av en utbildningspartner

 Via fyra av våra certifierade utbildningspartner kan du få hjälp med att ta fram en utbildningsplan anpassad efter era behov och mål. Tillsammans med er görs en inventering av era kompetenser idag samt vilka kompetenser ni behöver för att nå era mål och/eller stärka upp på ett visst område.

För mer information, kontakta någon av dessa utbildningspartner direkt: Addskills, Cornerstone, Firebrand, Informator.
 
26 juni, 2014