Som partner till Microsoft, tillika medlem i Microsoft Nartner Network (MPN), har du tillgång till en rad förmåner såsom utbildning, licenser, support och säljstöd. Vilka förmåner ni har avgörs av nivån på ert partnerskap samt vilka eventuella kompetenser företaget har. Här följer några hörnstenar för ert partnerskap samt hanteringen av detta.
 • Logga in på partnerportalen och övriga resurser

  För att registrera dig på partnerportalen behöver du logga in med ett Microsoft-konto (tidigare Windows Live ID), detta görs under Membership > Enroll. För att se ditt företags specifika information måste du som individ vara associerad med ditt företag.

  När du registrerat dig på partnerportalen har du förutom tillgång till den även access till bland annat Partner Marketing Center, Pinpoint Partner Center och kan anmäla dig till utbildningar via Partner Learning Center.

 • Administrera ert partnermedlemskap

  Det är den primära kontaktpersonen på ert företag som administrerar medlemskapet i MPN via Partner Membership Center på partnerportalen. Är du osäker på vem som är primär kontaktperson på ditt företag kan du se det under ”Contacts for”, när du är inloggad i Partner Membership Center. Här finner du en guide för verktyget.

  Den primära kontaktpersonen kan bland annat utse fler partneradministratörer, associera medarbetare och certifierade individer (MCP:er) till företaget samt fördela interna programvarulicenser (IURs).

   

 • Medlemskapsnivåer

  Microsoft Partner Network (MPN) har tre nivåer varav den tredje, kompetenspartner, ger flest förmåner och även är en kvalitetsstämpel från Microsoft som ni kan använda i er marknadsförig och dialog med kund. En översikt av ert partnerskap samt er status för att ta eventuella kompetenser ser du i Partner Membership Center på partnerportalen.

 • Visa att ni är partner till Microsoft

  Som kompetenspartner kan ni hämta en logotyp som visar att ni är partner till Microsoft på silver- respektive guldnivå. Logotypen, som även visar vilka kompetenser ni innehar, kan användas på exempelvis er webbplats eller i övrig marknadsföring. Er logotyp skapar ni själva via Logo Builder på partnerportalen.

 • Håll koll på den årliga förnyelsen av ert medlemskap

  Alla partnermedlemskap måste förnyas en gång per år. Vi påminner dig givetvis via mejl när det börjar bli dags, men rekommenderar dig att själv hålla koll på aktuella kriterier för att underlätta din planering. Era förnyelsedatum ser du under ”Program Level” i Partner Membership Center.

Mer information, länkar och resurser

Mer information om medlemskapet i MPN samt er hantering av detta finns i detta blogginlägg samt uppföljande post på Yammer* (länk i inlägg), här finns också relevanta länkar till resurser och mer information.

Missa inte de månadsuppdateringar vi delar i Partnerbloggen, för löpande uppdateringar av vad ni bör känna till som svensk partner!

Uppdateringar som rör kompetenser och förmåner publiceras löpande på partnerportalen.

Bli partner till Microsoft? Är du ännu inte en partner till Microsoft kan du läsa mer om att bli detta här: Så blir du partner till Microsoft

Frågor eller funderingar? Prata med oss på Yammer!

I vårt Yammer-nätverk* Microsoft Partner Network Sverige får du löpande tips och uppdateringar kring ert medlemskap, produkter och kan välja att följa ett visst initiativ eller lösningsområde. Här kan du också ställa frågor och diskutera med såväl oss på Microsoft som branschkollegor på andra partnerföretag. Nätverket är öppet för alla medlemmar inom MPN och vem som helst på företaget kan gå med.

 

 

* Använder du inte Yammer idag, här får du tips på hur du kommer igång.

Publicerad 27 november 2014. Detta inlägg uppdateras löpande för att ge aktuell övergripande information om ert medlemskap, resurser och förmåner.