På denna sida finns information specifik för Microsoft Dynamics partners. Sidan uppdateras löpande med mer information!

I övrigt gäller samma information som övriga Microsoft Partner Network (MPN), läs mer på http://aka.ms/Partnerbloggen

 

 

Att börja sälja Microsoft Dynamics

För att som partner börja sälja Microsoft Dynamics måste nedan avtal tecknas:

  1. Teckna ett Microsoft Partner Network (MPN) avtal om det inte redan finns för organisationen. Mer information finns på https://blogs.partner.microsoft.com/mpn-sweden/sa-blir-du-partner-till-microsoft/
  2. Teckna ett Solution Provider Agreement (SPA) avtal för att kunna återförsälja Dynamics licenser. https://assets.microsoft.com/en-us/main-spa-page-on-mpn.pdf
    För att sälja Dynamics 365 så måste certifieringar göras på respektive workload (Operations/CRM). Detta krav finns inte för att sälja Dynamics NAV.
  3. För mer information kring att bli Dynamics partner kontakta Johan Sellberg, johan.sellberg@microsoft.com

 

 

Microsoft Dynamics 365 säljs via två licensmodeller:

  1. Cloud Solution Provider (CSP). Läs mer på https://blogs.partner.microsoft.com/mpn-sweden/microsoft-cloud-solution-provider-csp/
  2. Volym avtal  – Enterprise Agreement (EA)

 

 

Microsoft Dynamics NAV säljs via tre licensmodeller:

  1. Subscription – hyrlicens
  2. Perpetual – köplicens
  3. SPLA

Då avtalen är tecknade så ger det tillgång till relevanta förmåner som t ex support och licenser för internt användande. Läs mer på https://blogs.partner.microsoft.com/mpn-sweden/mpn-info-svenska-partners

 

 

 

ISV-partner

Har man inte för avsikt att sälja Microsoft Dynamics utan enbart konsulta eller bygga lösningar kring plattformen kan man teckna ett Partner Registration Agreement (PRA), detta avtal är ger tillgång till miljöer, utvecklingsverktyg och partnersource.

Läs mer på https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25160

 

 

 

Resurser

Dynamics på webben

Dynamics 365 svensk webbplats

Dynamics 365 engelsk webplats

Dynamics 365 MPN-webbplats

 

 

Dynamics PartnerSource

All typ av information som är specifik för Microsoft Dynamics Partners finns tillgängligt på Dynamics PartnerSource. Där finns relevant material och länkar om t ex readiness, marknadsmaterial och möjlighet att ladda ner programvara.

https://mbs.microsoft.com/partnersource/

 

 

Dynamics Learning Portal

För att komma igång med våra lösningar kring Microsoft Dynamics så finns e-learning och utbildningar på Dynamics Learning Portal, där det också finns möjlighet att skapa utbildningsspår för specifika användare och följa upp resultat på dessa. För tillgång till Dynamics Learning Portal tecknas ett Advanced Support for Partners (ASfP) eller Microsoft Dynamics Training Pack avtal.

Lokala utbildningar och webinars samlas under MPN utbildningskalender https://www.microsoft.com/sv-se/partner-training/

 

Just nu kan ni prova Dynamics Learning Portal kostnadsfritt i 90 dagar!

Kraven för att ta del av erbjudandet är att ni som partner har ett aktivt konto i Microsoft Partner Network, att ni inte tidigare haft tillgång till DLP, och att ni har ett aktivt konto i PartnerSource. Mer information om hur man kommer igång som befintlig Dynamicspartner, och icke-dynamicspartner finns här.

 

 

Partnernätverket på Yammer

Primärt kommuniceras löpande information till partners genom vårt Yammer-nätverk Microsoft Partner Network Sverige, http://aka.ms/MPNSverige

Följande grupper behandlar Dynamics:

Dynamics 365 Sverige

Dynamics 365 for Operations Sverige

Dynamics NAV Sverige

Dynamics CRM Sverige

 

 

Teknisk dokumentation

Dynamics 365

Dynamics NAV

 

 

Support

Mer information kring support för dig som MPN partner hittar du på Partnersupport.

Vi rekommenderar att alla Dynamics partners tecknar ett Advanced Support for Partners (ASfP) avtal för att få rätt stöd.

 

 

 

Åter till Svenska Partnerbloggen ⇨