Nu finns Drumbeat Start även SMB. Den onlinebaserade on demand-utbildningen ger dig information, verktyg och vägledning att komma igång med eller utveckla er försäljning av Office 365 till SMB-segmentet.

Kursen består av 11 steg och tar strax under tre timmar att genomföra, vilket du kan göra i ett eller uppdelat när det passar dig.

Efter att du genomfört Start kan du gå vidare till Grow genom att göra Sales Specialist Assessment for Office 365 och sälja till minst tio kunder. Det tredje steget Optimize väntas finnas tillgängligt via Drumbeat senare under år 2016.

En kort introduktion till Drumbeat Start för SMB finns denna film.

Drumbeat kan du registrera dig för kursen samt även välja motsvarande för bland annat Enterprise eller CSP Digital Workshop.

Drumbeat hittar du ytterligare säljträning för Office 365.

Gå med i vårt gemensamma Yammer-nätverk! Microsoft Partner Network Sverige är öppet för alla medlemmar i MPN och förutom den övergripande dialogen finns här flera grupper du kan gå med i för att diskutera och följa ett visst initiativ eller lösningsområde, exempelvis Office 365. Använder du inte Yammer idag, här får du tips på hur du kommer igång.