Att ange er som Digital Partner of Record (DPOR) för en kund/affär säkerställer att ni kopplas till försäljningen i alla relevanta system. Det ger också ökad kontroll över avtalet och direkta uppdateringar kring bland annat förnyelser och ändringar.

För samtliga molnkompetenser mäts i dag “performance requirement” helt via DPOR, likaså för de incentives som mäter konsumtion.

DPOR är en helt digital process och finns i dag för Office 365, Dynamics CRM Online, Windows Intune, Enterprise Mobility Suite och Microsoft Azure.

https://aka.ms/POR finns guider för er och för kunder, inklusive videor.

Anges ni som DPOR för tidigare försäljningar räknas dessa in för de senaste tolv månaderna, ni kan med andra ord läggas till som DPOR i efterhand för att uppnå kraven i aktuell kompetens.

 

Vem ska vara Partner of Record?

Endast en partner per subscription kan vara Partner of Record. Därför händer det ibland att fler än en partner gör anspråk på DPOR-platsen.

Syftet med DPOR är att driva användning hos kunderna. Den partner som är mest aktivt involverad i att driva kundens konsumtion och aktiva användning är därför en partner som ska vara DPOR. Det är därför som kunden är den som avgör.

Om DPOR-platsen är upptagen för en subscription, men ni vet för ett faktum att ni som partner är den som driver användningen i just denna subscription, be kunden att ange er som DPOR istället. Anledningen är att ni behöver tillgång till kundens användningsdata för att kunna utföra ert uppdrag på bästa sätt – Det enda sättet att få direkt tillgång till all denna data är DPOR.

Om det av en eller annan anledning inte går att bli DPOR för en viss subscription, kan ni istället bli associerade som Delegated Administrator eller Transacting Partner för aktuell produkt. Mer information står på https://aka.ms/POR

I inlägget Earn MPN Cloud Competency credit with Partner Association (24 maj 2016) berättar Gavriella Schuster om de nyliga förändringarna som gör det möjligt för samtliga partner involverade i en affär att tillräkna sig fördelar, inte bara den partner som är DPOR (vilket endast en partner kan vara för ett specifikt avtal). Dock gäller detta endast krav till kompetenser! Endast DPOR räknas till eventuella incentives.

 

Kom ihåg:

  • Om möjligt, se till att bli partner of Record för alla subscriptions som ni aktivt driver användning i
  • Partner Association kan hjälpa er kvala till kompetenser om ni inte kan bli DPOR
  • Se till att bli Partner of Record för era egna subscriptions! Just denna konsumtion blir inte incentives-grundande, men räknas till kompetenskrav!
  • Använd guidance på https://aka.ms/POR för att hjälpa kunden

 

Hur ser jag vilka kunder/subscriptions som vi är DPOR för?

I er Cloud Services Dashboard (kan nås här ovan under Membership > Your Accounts and Reports) kan ni ser vilka kunde roch subscriptions som ni är Partner of Record för.

För hjälp med att använda detta Dashboard, se vårt guidedokument här (kräver Yammeråtkomst)