Att ange er som Digital Partner of Record (DPOR) för en kund/affär säkerställer att ni kopplas till försäljningen i alla relevanta system. Det ger också ökad kontroll över avtalet och direkta uppdateringar kring bland annat förnyelser och ändringar.

För samtliga molnkompetenser mäts i dag “performance requirement” helt via DPOR, alternativt att ni är associerade som Delegated Administrator eller Transacting Partner för aktuell produkt.

I inlägget Earn MPN Cloud Competency credit with Partner Association (24 maj 2016) berättar Gavriella Schuster om de nyliga förändringarna som gör det möjligt för samtliga partner involverade i en affär att tillräkna sig fördelar, inte bara den partner som är DPOR (vilket endast en partner kan vara för ett specifikt avtal).

DPOR är en helt digital process och finns i dag för Office 365, Dynamics CRM Online, Windows Intune, Enterprise Mobility Suite och Microsoft Azure.

Anges ni som DPOR för tidigare försäljningar räknas dessa in för de senaste tolv månaderna, ni kan med andra ord läggas till som DPOR i efterhand för att uppnå kraven i aktuell kompetens.

På partnerportalen finns all information om DPOR och Partner Association inkluderat FAQ, filmer och guider du kan dela med dina kunder. Säkerställ att ni är Partner of Record för de avtal ni hanterar.