Partner Technical Services (PTS) kan stötta er i en affärs alla skeden, exempelvis med pre-sale, vid utrullning och implementering samt för support. Utbildning kan fås både 1:1 och för större grupper. Lösningarna som omfattas är Office 365, Microsoft Azure och Microsoft Hybrid Cloud solutions.

En stor del av det stöd som PTS erbjuder kan nyttjas via era rådgivningstimmar (Advisory Hours). För en överblick av era supportförmåner och för att kontakta Partner Technical Services, se här.
 
Mer information om vad PTS kan göra inom respektive område
På bloggen Partner Technical Services blog får du löpande tips om vad PTS kan erbjuda. Du kan även följa dem på YouTube och twitter via @MPNSupport.
 
En översikt av det stöd du kan få via partnerservice inkluderat Partner Technical Services finns i denna fil på Yammer*
 
* Är du inte med i vårt gemensamma Yammer-nätverk än? Microsoft Partner Network Sverige är öppet för alla medlemmar i MPN och förutom den övergripande dialogen finns här flera grupper du kan gå med i för att diskutera och följa ett visst initiativ eller lösningsområde. Använder du inte Yammer idag, här får du tips på hur du kommer igång.
 
11 februari, 2015