Office 365 består av flera olika tjänster där användare sparar data. Men hur är det backup?

Det finns tillfällen då man som användare tagit bort eller på annat vis hanterat data så att en återläsning behöver göras. Det traditionella skyddet mot detta är duplicering av data, även kallat backup.

Data som av en användare tagits bort, lagras som standard i:
– 14 dagar i Exchange Online efter det att användaren tömt sin papperskorg. Läs mer här.
– 90 dagar i SharePoint Online och OneDrive i papperskorgen. Läs mer här.

Utöka dina återställningsmöjligheter

O365 Preservation Policy

I Office 365 använder man sig av termerna policy och bevarande för att säkerställa att Information inte går förlorad utan att en administratör eller revisionsbyrå kan få tillgång till historisk data. Funktionen är primärt framtagen för att säkerställa att företag lever upp till kravet om att lagra data oförvanskat under en bestämd eller obestämd tid.

Det är en funktion som finansinstitut, banker, offentlig verksamhet, advokatbyråer och mäklare, mf.l i viss mån behöver, och något som du som it partner bör tala med din kund om för att skapa en trygghet i att flytta till Office 365.

För att få tillgång till funktioner för bevarande utöver det som är standard i Office 365 krävs en Plan 2 licens av SharePoint Online och/eller Exchange Online. Samtliga av dessa ingår i E3 licensen av Office 365. Detta är en viktig att aspekt att beakta när du väljer mellan business och enterprise planer till din kund.

Du kan läsa mer om hur policy för bevarande fungerar i prakten på TechNet. Det är material som är mycket värdefullt att läsa och förstå i takt med att er affär kring molnet ökar.

Skulle man som IT-Partner dock vilja erbjuda en mer traditionell form av backup/duplicering av data för att ha en off-site backup eller kunna erbjuda en mer omfattande form av återläsning hänvisar vi till den mängd tredjeparts alternativ som finns på marknaden.

Diskutera gärna i Office 365 gruppen på Yammer här.

Är du med i vårt gemensamma Yammer-nätverk? Microsoft Partner Network Sverige är öppet för alla medlemmar i MPN och förutom den övergripande dialogen finns här flera grupper du kan gå med i för att diskutera och följa ett visst initiativ eller lösningsområde. Du kan också följa enskilda individer, som exempelvis som exempelvis Alexander Percivall. Använder du inte Yammer idag, här får du tips på hur du kommer igång.