Stort Grattis till årets vinnare!

 

 

Vinnare och finalister i Årets Partner 2017

Vi gratulerar alla vinnare och finalister i årets partnerutmärkelse! Samtliga företag har visat prov på stor framgång och kompetens!

 

 

Årets Partner för bästa digitala kundtransformation

Partner med kundcase baserat på den nya tekniken som gett kunden möjligheter att utveckla sin affär på ett helt nytt sätt.

Vinnare är Stratiteq Sweden AB med motiveringen:

“Stratiteq har för sin kunds räkning tagit fram en lösning för att utveckla kollektivtrafiken i regionen. Systemet har bland annat gjort det möjligt att utveckla en mer flexibel prismodell med syfte att förenkla resandet. Idag genomförs årligen 165 miljoner resor, med ett långsiktiga mål att 2030 ha en marknadsandel på 40 procent av alla motorburna resor. Lösningen är helt baserad på Microsoft Azure och utvecklades och implementerades på mindre än tolv månader.”

Finalister:

 • ATEA Sverige AB

 • DQC Sverige AB

 

 

Årets Partner för mest innovativa lösning

Partner med kundcase som inneburit att kunden framgångsrikt brutit ny mark med en innovativ lösning byggd på Microsofts teknologi.

Vinnare är Acando med motiveringen:

“Vinnaren har ett flertal lyckade projekt bakom sig där man genom kreativa lösningar hjälpt kunderna i deras digitala transformation. Man har bl a hjälpt en kund att reducera matsvinn genom användandet av Azure, PowerBi och Machine Learning, för en annan kund har man använt Machine Learning för att ta reda på vilka anbud som verkligen ska besvaras och i ytterligare ett fall har man tagit fram en lösning för att avgöra vilka lunginflammationspatienter som riskerar att få ett eskalerande sjukdomsförlopp.”

Finalister:

 • CGI Sweden

 • Sigma

 

Årets Partner inom produktivitet – stora kunder

Partner med kundcase som bygger på Microsofts publika molntjänster såsom Office 365 och gärna ytterligare molntjänster från Microsoft. Denna klass riktar sig till partner som verkar mot de större kunderna.

Vinnare är Avanade Sweden AB med motiveringen:

“Vinnaren har ett starkt erbjudande inom Modern Workplace baserat bl a på Office 365, EMS och Sharepoint Online. Ett införande av en digital arbetsplats ger ofta kunden självförtroende att fortsätta sin digitala transformationsresa med t ex Dynamica 365. Vinnaren har implementerat sin lösning på ett flertal stora kunder med totalt hundatusentals användare.”

Finalister:

 • Onevinn AB

 • Sigma

 

 

Årets Partner inom produktivitet – små och medelstora kunder

Partner med kundcase som bygger på Microsofts publika molntjänster såsom Office 365 och gärna ytterligare molntjänster från Microsoft. Denna klass riktar sig till partner som verkar mot de små och medelstora kunderna.

Vinnare är Solid Park AB med motiveringen:

“Vinnaren har tagit fram en modern infrastrukturtjänst kallad ”All Cloud 365” som innebär att hela kundens IT-miljö flyttas till molnet. All Cloud 365 är en komplett och modern form av outsourcing, helt utan kopplingar till traditionella datahallar. Tjänsten är i grunden baserad på Azure AD, EMS och Office365. Vinnaren hanterar nu totalt över 11 000 användare hos våra små och medelstora kunder.”

Finalister:

 • Addpro AB

 • JSC IT-Partner AB

 

 

Årets Partner inom det intelligents molnet – stora kunder

Partner med kundcase för moderna datacenter och det intelligenta molnet. Utnyttjar Microsofts molntjänster som t ex Microsoft Azure men kanske även produkter som Windows Server, System Center, Hyper-V. Denna klass riktar sig till partner som verkar mot de större kunderna.

Vinnare är iBiz Solutions (Intelligent Business Solutions i Norden) med motiveringen:

“Vinnaren är ledande inom integrationslösningar i molnet. Man har tagit fram flera paketeringar som förenklar kundernas digitaliseringsprocess och flytt till molnet.  Man har under året bl a  implementerat spännande lösningar inom ytoptimering av kontorslokaler där man tagit IOT till sin spets.”

Finalister:

 • Avanade

 • Lumagate

 

 

Årets Partner inom det intelligenta molnet – små och medelstora kunder

Partner med kundcase för moderna datacenter och det intelligenta molnet. Utnyttjar Microsofts molntjänster som t ex Microsoft Azure men kanske även produkter som Windows Server, System Center, Hyper-V. Denna klass riktar sig till partner som verkar mot de små och medelstora kunderna.

Vinnare är TWC WeSafe IT med motiveringen:

“Vinnaren har en stark vision om att göra IT enklare och att leverera funktion före teknik. Man har hjälpt kunderna att konsolidera sin IT och göra det möjligt att förutse sin IT-kostnad med hjälp av vyer i PowerBI.  Man har på kort tid byggt upp en stark kundbas med över 200 avtalskunder.”

Finalister:

 • ATEA Sverige AB

 • Xenit AB

 

 

Årets Partner inom affärs- och kundvårdssystem

Partner med kundcase baserade på Dynamics 365 (AX, NAV och CRM).

Vinnare är EG Sverige AB med motiveringen:

“Vinnaren har framgångsrikt positionerat sig som en helhetsleverantör av Dynamics365. Man har ett tydligt branschfokus inom processindustri, projektstyrd tillverkning, retail och utility. Vinnaren är en framgångsrik partner på sina kunders digitaliseringsresa.”

Finalister:

 • Acando

 • iStone Dynamics Sverige AB

 

 

Årets Partner inom analys och Big Data

Partner med kundcase inom affärsanalys, affärskritiska lösningar och big data.

Vinnare är Random Forest AB med motiveringen:

“Vinnaren har utvecklat en molnbaserad lösning kallad ”BI Cloud” som gör det enklare för kunden att komma igång med sin BI-satsning. BI Cloud baseras helt på tjänsterna i Azure. Idag har man framgångsrikt sålt lösningen till en rad stora och små kunder och öppnat en marknad som tidigare dominerats av Qlikview.”

Finalister:

 • Stratiteq Sweden AB

 • Acando