Förändringar i MRIP inför kommande period: Inför kommande period sker en del förändringar i MRIP, i linje med vårt ökade fokus på molnet. Prata med er Microsoft-kontakt för mer information och detaljer. Kortfattad information finns här.

Den 15 juni 15 augusti är sista dagen att registrera anspråk för rådande period i Microsoft Managed Reseller Incentive Program (MRIP). Här kommer en påminnelse om vad du bör tänka på för att få till dina anspråk på rätt sätt inom utsagd tid.
  • Anspråk för marknadsfonden ska skannas in och skickas via mejl till adressen mrcicoop@microsoft.com. Detaljer kring hur du skickar in anspråk hittar du i FY15 EMEA Coop Guide Book.
  • Säkerställ att aktiviteten du registrerar är berättigad samt att den registreras på rätt sätt. Gör du exempelvis anspråk för en utbildning/certifiering ska den finnas listad på Microsoft Learning och du kan inte göra anspråk för resekostnader i samband med seminarier och evenemang.
  • Säkerställ att du lämnar in all information och allt underlag som krävs. Samt att det är tydligt vilken aktivitet du gör anspråk för, och att den överensstämmer med bifogad ”Proof of Execution (POE)”. Anspråk måste följa kraven som specificeras i FY15 EMEA Coop Guide Book för att godkännas.
Resurser, utbildning och support

På sajten för Microsoft Managed Reseller Activation Kit finns material som kan hjälpa dig igenom processen.

Support för MRIP kan fås via Partner Support Community (välj Contact support och vidare Partner Incentives som Category) samt via mejl erebates@microsoft.com.

Har du frågor kring processen för anspråk eller MRIP generellt rekommenderar vi att du kontaktar supporten enligt ovan. Alternativt pratar med din Microsoft-kontakt.

 
25 maj, 2015