Den 15 april är sista dagen att registrera anspråk för Cash Back-erbjudanden med slutdatum 31 mars. Här kommer en påminnelse om vad du bör tänka på för att få till dina anspråk på rätt sätt inom utsagd tid.

  • Anspråk görs i via Cash Back-portalen. Registrering krävs. Se till att du läst igenom berättigandevillkoren (Terms and Conditions) för respektive Cash back-erbjudande innan du skickar in ditt anspråk. Dessa hittar du i nederkant på respektive sida i portalen.
  • För Office 365 gäller högst ett anspråk per kund och partner. Flera anspråk för olika kunder kan skickas in. Fram till 15 april kan du göra anspråk för försäljningar som gjorts under perioden 1 januari 2015-31 mars 2015.
  • För Microsoft Azure kan flera anspråk för olika kunder kan skickas in. Fram till 15 april kan du göra anspråk för försäljningar som gjorts under perioden 1 oktober 2014-31 mars 2015.
  • Viktigt! Den e-postadress du angett vid registrering till Cash Back-programmet måste innehålla en företagsdomän. Företagsnamnet måste också vara detsamma som namnet på det företag som gör anspråk via Cash Back-portalen. Om en annan e-postadress (exempelvis Outlook.com eller Hotmail) anges avvisas anspråket. För att se vilken e-postadress du angett vid registrering och eventuellt ändra, gå till Registrera dig inne i Cash Back-portalen – logga in med ditt Microsoft-konto, välj ”Visa alla” och gör eventuella ändringar. Om du ändrar e-postadress får du ett mejl till den nya adressen som uppmanar dig att verifiera dina ändrade uppgifter.
Mer information samt vanliga frågor och svar finns på Cash Back-portalen. Fullständiga villkor liksom information om exempelvis utbetalningar finns i berättigandevillkoren (Terms and Conditions).
 
30 mars, 2015