Infrastruktuurikapasiteettia palveluna

Virtuaalipalvelinten ostaminen palveluna Azuresta on erittäin suosittua. Azure konesali voidaan yhdistää omaan sisäverkkoon VPN yhteyden avulla, jonka jälkeen Azureen luodut virtuaalipalvelimet löytyvät helposti asiakkaan omasta verkosta. Kaikki tämä kuitenkin asiakkaan ehdoilla niin, että asiakas päättää miten Azuren verkko ja oma sisäverkko toimivat yhteen. Tämä tuo myös etuja kuten minuuttipohjaisen käyttöaikaan perustuvan laskutuksen. Azuressa oleva virtuaalipalvelin voi maksaa 11.30€ -1 500€ kuukaudessa. Pilvipalvelun luonteeseen kuuluu olennaisena osana myös se, että edellä mainittua hintaa voidaan pienentää merkittävästi käyttämällä automaatiota, joka käynnistää palvelimet vain silloin kun niitä tarvitaan.
Datan varmistaminen omasta ympäristöstä pilvipalveluun
Azure Backup palvelun avulla Windows palvelinten, niillä olevien tiedostojen tai palvelinsovellusten (Exchange, Sharepoint, SQL Server) varmistaminen Azureen. Kustannukset käytön mukaan.
Vahvan tunnistuksen palvelu
Vahvaa tunnistamista käytetään yleisesti pankkien verkkopalveluissa sekä julkishallinnon tarjoamissa asiointipalveluissa. Yrityksissä sitä on yleisesti käytetty myös internettiin avatuissa sisäverkon palveluissa. Azuresta on mahdollista hankkia vahvan tunnistuksen palvelu helposti ja kustannustehokkaasti. Vahvan tunnistuksen palvelu voidaan toteuttaa hybridiratkaisuna niin, että pelkkä vahva tunnistus olemassa oleviin järjestelmiin toteutetaan palveluna Azuresta. Kontrolli käyttäjäidentiteeteistä ja niihin liittyvistä matkapuhelinnumeroista säilyy organisaation keskitetyssä käyttäjähakemistossa.
Analytiikkapalveluita lokitietojen hallintaan
Tietoturva ja tapahtumalokit ovat perinteisesti tallennettuna jokaisella palvelimella erikseen. Mikäli organisaatiolta kysytään seuraavia kysymyksiä, vaatii se jokaisen palvelimen läpikäynnin erikseen.
         Käyttäjätunnus X joutui tietomurron kohteeksi päivämääränä Y. Mihin palveluihin ja palvelimiin sitä on käytetty tuon päivämäärän jälkeen?
         Yrityksen järjestelmässä on alkanut esiintyä ongelmia viikonlopun jälkeen. Mitä on päivitetty, asennettu tai muutettu järjestelmään kuuluville palvelimille viimeisen kahden viikon aikana.
Operational Insights osaa antaa vastaukset edellä mainittuihin kysymyksiin hetkessä helpon näkymän avulla.
Perinteiset sovellukset ketterästi mihin tahansa laitteeseen
Mobiili työnteko ja uudentyyppiset laitteet mahdollistavat työn tekemisen ajasta ja paikasta riippumattomasti. Rajoitteena tässä on monesti tullut vastaan se, että organisaation ydintoiminnan järjestelmät voivat olla vanhoja ja niitä ei ole tehty heterogeenistä laitekantaa ajatellen. Näitä ongelmia on yleisesti lähdetty ratkaisemaan erilaisten sovellusvirtualisointiratkaisuiden avulla. Monessa tapauksessa sovellusvirtualisointiratkaisut voivat koitua vaikeaksi toteuttaa, vielä vaikeammaksi mitoittaa ja kalliiksi ylläpitää. Tähän kenttään on nyt tullut uusi mahdollisuus pilvestä, Azure RemoteApp.
Azure Remote App palvelu on käyttäjäpohjaisesti hinnoiteltu pilvipalvelu, jonka avulla organisaation on mahdollista julkaista ydintoiminnan sovellusten asiakasohjelmistot pilvialustalta. Azure Remote App pitää sisällään sovellusten julkaisuun liittyvät palvelut, joita asiakas voi lähteä hyödyntämään hyvin ketterästi sekä skaalata palvelua käytön mukaan ilman laitteisto tai lisenssihankintoja. Azure Remote App voidaan liittää osaksi organisaation verkkoa VPN yhteyden avulla, jolloin se on helppo integroida olemassa olevaan ympäristöön.
Virtuaalinen varakonesali pilvestä
Toisen fyysisen konesalin hankkiminen on merkittävä kustannus. Tämän vuoksi myös moni yrityksistä eivät ole tätä lähteneet toteuttamaan. Toinen virtuaalinen varakonesali on nyt hankittavissa myös pilvestä. Azure Site Recovery palvelun avulla asiakas voi synkronoida omat palvelimet Azuren virtuaalipalvelimiksi. Vikatilanteessa nämä palvelimet voidaan käynnistää Azuresta, jolloin käyttäjille näkyvä käyttökatkos suurissakin ongelmatilanteissa on lyhyt.