Microsoft SQL Server on maailman yleisimmin käytetty kaupallis-hallinnollisten sovellusratkaisuiden tiedonhallintaympäristö. Siihen luotetaan niin tapahtumakriittisissä liiketoimintaratkaisuissa, esim. ERP-järjestelmissä, tietovarastoinnissa ja analytiikassa kuin myös infrasovellusten (esim. SharePoint) hallinnassa. Sen uudemmat versiot tarjoavat merkittäviä hyötyjä ja tehokasta suorituskykyä tietovarastointiin ja analytiikkaan sekä tehostaa vikasietoisuutta. Lue lisää, mitä hyötyjä päivitys mahdollistaa.

 
Aiemmin kerroimme Microsoft Windows Server 2003-version tuen päättymisestä 14.7.2015 ja sen yhteydessä myös SQL Server 2005 –version tuesta laajennetulla tukikaudella. Microsoft tarjoaa poikkeuksellisen pitkän tuen tuoteversioilleen, jotta asiakkaat voivat valita itselleen ja hyödynnettävälle sovellukselle soveltuvan päivityspolun. Kutakin julkistettavaa tuoteversiota kehitetään aktiivisesti n. 5 vuotta, jolloin siihen tulee mahdollisten korjausten lisäksi myös tuoteparannuksia. Seuraavat 5 vuotta tuoteversiot ovat ns. jatketulla tuotetuella, jolloin niihin tarjotaan aktiivisesti tuotekorjauksia ja –päivityksiä. Näin ollen ovat seuraavat tuoteversiot SQL Server 2008 ja SQL Server 2008 R2 jatketulla tukiajalla.
 
SQL Server 2005:n tuki päättyy 12.4.2016, eli noin vuoden kuluttua. Tämän jälkeen Microsoft ei enää tarjoa tuotteelle tukipalveluja kuten päivityksiä tai korjaustiedostoja. Tuen päätyttyä sen varaan rakennetut järjestelmät saattavat altistua haavoittuvuuksille, eivätkä ne välttämättä enää täytä sääntöjen mukaisia vaatimuksia esimerkiksi auditoinneissa.
Kannattaa siis ryhtyä kartoittamaan viimeistään nyt sovelluskantaa ja niissä hyödynnettäviä SQL Server versioita. Hyvä työkalu sovellusten inventointiin on esimerkiksi MAP-toolkit. Näiden tietojen pohjalta voidaan suunnittella yhdessä ohjelmistotoimittajan ja palveluntarjoajien kanssa mielekäs päivityspolku. Autamme kumppaneidemme kanssa päivityksissä, jotta päivittäinen liiketoimintanne sujuisi häiriöittä.

 
Lisätietoa päivityksen ja migraation pohjaksi:
Pekka Pykäläinen
Product Marketing Manager
Microsoft Data & Application Platform
Microsoft Oy
 
Office:   +358-9-525501
Mobile:   +358-40-5518478
Keilaranta 7, FI-02150 ESPOO, Finland