Uudet Office 365 -palvelut

Vuoden lopulla julkistettiin uudet E5 Office 365 – palvelut täydentämään aiempia palvelupaketteja. E5:n toiminnallisuudet ovat saatavilla myös erillispalveluina, ja useimmat on lisättävissä sekä Office 365 Business- että Office 365 Enterprise -palveluihin.
Mielenkiintoisia uusia palveluja E5:n osalta ovat Power BI Pro- ja Delve –analysointityökalut, Skype for Business kokouksiin osallistuminen puhelimella ja pilvipohjainen puhelunhallinta (Cloud PBX).
Näistä ja muista uudistuneista ominaisuuksista löytyy tietoutta sekä  https://drumbeat.office.com/Pages/home.aspx  että yleisesti suomenkielisiltä sivuilta https://products.office.com/fi-fi/business/enterprise-productivity-tools.
Office 365 on jatkuvasti kehittyvä, ”evergreen” – tyyppinen palvelu, eli se tarjoaa uusia mahdollisuuksia asiakkaalle koko ajan. Koska uusien ominaisuuksien toteuttaminen tarvitsee usein asiantuntijan, tarjoaa se samalla kumppaneille kasvavan polun asiakassuhteen kehittämiseen.
Käytäntö on myös meillä suomalaistenkin jälleenmyyjien tekemisen osalta näyttänyt, että Office 365 on hyvä palvelu aloittaa uusi asiakkuus, kaiken tyyppisillä organisaatioilla on tarpeita O365:lle. Asiakaskäyttäytyminen puolestaan johtaa siihen, että odotusarvo luottotoimittajaa kohtaan melkein vaatii muidenkin IT-palveluiden toimittamisen tai tuottamisen asiakkaan tarpeisiin. Näin pilvipalveluiden kehittämisen avulla on mahdollista rakentaa kasvava, monivuotinen asiakassuhde ja siten sekä tuottaa asiakkaiden tarpeisiin lisäpalveluja, että kehittää kannattavaa, uutta liiketoimintaa jälleenmyyjälle.
Paras lähde O365 tarjonnan kehitykseen on https://fasttrack.office.com/roadmap , jota kannattaa seurata.  
Enterprise Mobility Suite laitteisto –, käyttäjä- ja ohjelmistohallintaan
Enterprise Mobility Suite mahdollistaa asiakaskohtaisen liikevaihdon jopa tuplaamisen, joten siihen kannattaa tutustua tarkemmin.
Enterprise Mobility Suite eli lyhyesti EMS sisältää mahdollisuuden toteuttaa asiakkaille mm. käyttäjätietojen hallintaan, parempaan mobiilihallintaan ja tietoturvaan liittyviä palveluita pilvipalveluna.
Hyvä paikka Enterprise Mobility Suite – tietouteen on https://www.microsoft.com/fi-fi/server-cloud/enterprise-mobility/overview.aspx .
Azure palvelinkapasiteettia pilvestä
Azuren kova kasvutahti jatkuu voimakkaana ja palvelut ovat saatavissa myös uuden Cloud Solution Provider (CSP)– sopimusmallin kautta. Azure-palvelut ovat jo käytössä useilla asiakkailla mm Office 365 – käytön osana, käyttäjätiedot ovat Azuressa. Azuresta tuotettavien palveluiden lisääminen omaan palvelutarjontaan kannattaa selvittää huolella, sillä Azuren käytönmukainen laskutus ilman ennakkoinvestointeja mahdollistaa useiden infra-palveluiden tuottamisen ilman omaa konesalia. Ratkaisuina voi olla esim. virtuaalipalvelimet, lisäkapasiteetti asiakkaan omiin palvelimiin tai vaikka varmistukset Azureen.
Azure on erittäin laaja kokonaisuus, josta kannattaa valita millaisella palvelulla tarjonnan kehittämisen aloittaa. Yleisellä tasolla Azure-tietoa löytyy täältä:  https://azure.microsoft.com/en-us/ .
Ehdotuksia Azuren käytöstä löydät myös tästä blogista: https://mspartner.microsoft.com/fi/fi/Blog/MPN-Finland/article/suosituimmat-azure-skenaariot
Myynnin ja Markkinoinnin apuvälineeksi CRM Online
Tämän hetken tiukassa taloudellisessa tilanteessa kaikki joutuvat miettimään parempia tapoja myynnin ja asiakashallinnan hoitoon. Microsoftin Dynamics tuoteperheen CRM Online -pilvipalvelu mahdollistaa tehokkaamman tavan asiakkuuksien kehittämiseen ja hoitamiseen. CRM Online voidaan lisätä osaksi jo perustettua Office 365 – palvelua, samaan yritystiliin, samoille käyttäjille ja samalla sopimusmallilla. 
Tässä Dynamics-sivusto, johon kannattaa tutustua: https://www.microsoft.com/fi-fi/dynamics/CRM.aspx. Huomaa myös etsimme parhaillaan kiinnostuneita jälleemyyjiä eCraftin rakentamalle Go-palvelulle (http://go.ecraft.fi/palvelut/#crm), joka tuo pk-yritykselle ERP-ratkaisun (Microsoft NAV), CRM:n (Microsoft CRM Online) ja Office 365:n, kaiken yhdellä kuukausimaksulla. Jos jälleenmyynti kiinnostaa, laita meili Mika Leppäselle (mika.m.leppanen@microsoft.com).
Kevään palkkio-ohjelmassa on myös extrapalkkio jälleenmyyjille Online CRM – myyntiin liittyen, josta tarkemmin myöhemmin tässä tektisssä.
Uusi, joustavampi pilvipalveluiden hankintamalli
Pilvipalvelu mielletään asiakkaiden osalta usein helposti hankittavaksi, nopeasti käyttöönotettavaksi ja hankintamalliltaan skaalautuvaksi, niin käyttäjämäärän lisäämisen kuin vähentämisenkin osalta, oman IT-luottokumppanin kautta hankittuna. Tähän Microsoftin uusi Cloud Solution Provider (CSP) – hankintamalli on kehitetty ja tukkureiden tarjoamana hankintamallina se on nousemassa nopeasti pk-asiakassegmentin ykkösmalliksi.
Cloud Solution Provider – hankintamalli on tehty nykyisten Open – sopimusmallien rinnalle eli mm. kumppaneiden palkkio-ohjelmissa molemmat mallit ovat tuettuja.
Tukkureista Also tarjoaa CSP – lisensoinnin osana Also Cloud Marketplace – palvelua, Tech Data osana StreamOne -palvelua. Myös Crayon tarjoaa CSP – palveluita Microsoftin kumppaneilla.
 Kevään palkkio-ohjelmat kannustavat pilvipalveluiden myyntiin ja käyttöön
SMB-jälleenmyynnin osalta palkkiot kohdistetaan entistä enemmän pilvimyynnin kehittämiseen. Uusimpina palkkioina ajalle 1. helmikuuta – 30. kesäkuuta on tarjolla merkittäviä palkkiota Office 365, Online CRM ja Enterprise Mobility Suiten myyntiin. Näihin palkkioihin uutena kriteerinä tulee käytön seuranta eli enää ei riitä pelkkä myynti, vaan asiakkaiden käyttäjien on myös otettava palvelut käyttöön.
Kumppanin on itse rekisteröidyttävä palveluun, joka aukeaa maaliskuussa. Kaupat rekisteröityvät palveluun automaattisesti, ja mukaan lasketaan kaikki helmikuun alun jälkeen tehdyt myynnit. Myynnin on tapahduttava joko Open- tai CSP – sopimuksella, kumppanimerkintä (POR, Partner of Record) on oltava asiakastiliin yhdistettynä.
 Office 365 uusasiakasmyynnin palkkio, jopa 10.000$
Office 365 myynnistä uusille asiakkaille maksetaan jälleenmyyjälle 15$, 30$ tai 50$ palkkio seuraavasti:
         kumppanin on myytävä kampanjakauden 1.2.-30.6. 16 aikana Office 365 vähintään kolmelle uudelle asiakkaalle, jonka jälkeen palkkioita aletaan maksaa seuraavien uusien asiakkaiden osalta. Käyttäjämäärä oltava vähintään viisi, palkkiota maksetaan enintään 50 käyttäjästä.
         palkkion suuruus per myyty käyttäjä; 15$ Exchange Online, K ja Office 365 Business Essentials, 30$ Office 365 Business Premium, Ofice 365 Business, Office 365 Business Pro ja E1, sekä 50$ kun asiakkaalle myydään E3- tai E5
         Maksimi palkkio per jälleenmyyjä on 10.000$
 Online CRM myynnin palkkio, jopa 100.000$
 
Nyt kannattaa panostaa CRM Onlinen myyntiin, vaikka lisäämällä se olemassa olevien Office 365 – asiakkaiden palveluihin, tai kokonaan uusille asiakkaille. Vähintään viisi käyttäjää, max 10. Palkkion suuruus 120 $ / seat.
Enterprise Mobility Suite – lisäpalkkio, jopa 10.000$
EMS lisäpalkkio jälleenmyyjille koskee Managed Reseller – ohjelmassa olevia kumppaneita. Lisäpalkkio maksetaan samoin sekä Open että CSP – hankintamalleilla tehdyistä kaupoista, joissa on vähintään viisi, enimmillään 50 käyttäjää (enemmänkin voi olla mutta palkkio maksetaan max 50:lle).
         palkkion suuruus on 15$ per käyttäjä
         koskee sekä nykyisiä että uusia asiakkaita
         palkkiomaksun edellytys min 250$ palkkio, enimmillään 10.000$ palkkiota per kumppani
 Pilvipalvelut myydään kumppaneiden tuottaminen asiantuntijapalveluiden avulla
 
Pilvipalveluiden oheen tarvitaan kumppanin tuottamia asiantuntijapalveluja. Asiakkaat luottavat omaan tuttuun ja osaavaan IT-toimittajaansa. Tämä edellyttää kuitenkin osaamisen jatkuvaa kehittämistä, ja asiantuntijapalveluiden ja myynnin kohdentamista niihin ratkaisuihin, jotka asiakkaita kiinnostavat.
Jälleenmyyjän kannalta pilvipalvelut ovat kannattavimmillaan silloin, kun yhdistetään Microsoftin pilvipalveluiden myynnistä saatavat palkkiot ja omista asiantuntijapalveluista kertyvä kate. Ilman asiantuntijapalveluita ei asiakas yleensä vielä saa palvelua käyttöön, joten käyttöönottoprojekti tarvitaan vähintään.
Asiakkaat haluavat ostaa ”tuotteistettuja” ratkaisuja eli esimerkiksi Office 365 käyttöönotto, migratointi ja tukipalvelut yhtenä kokonaisuutena.
Uusien palveluiden lisääminen samaan asiakastiliin (tenanttiin) on luontevinta tehdä saman kumppanin kautta, samalla hankintamallilla ja täydennettynä tarvittavilla asiantuntijapalveluilla. Hyviä kaupan kasvattamisen palveluita ovat Enterprise Mobility Suite (EMS). Sen käyttöoikeus on samanlainen kuin Office 365:ssa eli koskee käyttäjäkohtaisesti viittä laitetta. Tuotteistaminen ja palveluna tarjottava identiteetinhallinta (mm kertakirjautuminen) ja laitteistohallinta (työasemat, kannettavat, puhelimet) ovat asiakkaiden sekä kysymiä että tarvitsemia ratkaisuja.
Microsoft tarjoaa Cloud – kompetenssin suorittaneille kumppaneille apuja asiakkaiden siirtämisessä pilvipalveluun. Palvelun nimi on FastTrack, jota on jo aiemmin käytetty suurin asiakkaiden yhteydessä. Helmikuun alusta 2016 FastTrack on saatavissa myös pienempiin asiakashankkeisiin, joissa kuitenkin väh. 50 käyttäjää.
FastTrack on Microsoftin tarjoama tukipalvelu kumppaneille ja asiakkaille Office 365 ja Enterprise Mobility Suite – käyttöönottojen tekemiseen. Kannattaa huomata, että asiakkaan toteutus voidaan tehdä millä tahansa asiakkaalle valittavalla hankintamallilla, mutta kumppanimerkintä tulee olla liitettynä (Partner of Record). Käytännössä aktivointi tehdään asiakkaan tilin hallintatunnuksin (Admin) Office 365 Admin Centerin kautta, ja siellä Setup – sivun kautta tehdään pyyntö ”Ask for help”. Microsoftin kautta tarjottava tuki on englanninkielistä eli palvelu ei tule Suomesta.
FastTrack Center Benefit for Office 365
Aiemmin Office 365 – tukipalvelu on tarkoittanut minimillään 150:n käyttäjän ympäristön hankintaa, kun nyt helmikuun alusta lukien tukipalvelua on mahdollista saada jo 50 – käyttäjän kokoluokasta alkaen. Uutena on myös päivitys tuen koskeminen kaikkia Office 365 – palveluita, eli nyt myös Business – versioita aiempien Enterprise – palvelun sijaan.
Osana FastTrack tukea on lisäksi pilvikompetenssin omaavilla kumppaneilla (Silver tai Gold, Small and Midmarket Cloud Solutions tai Cloud Productivity) mahdollisuus hakea väh. 50 käyttäjän uusiin asiakashankkeisiin tukea, joka 50-149 käyttäjän kokoluokassa on 25$ per käyttäjä, ja yli 150 käyttäjän osalle 15$ per käyttäjä. Esimerkiksi 75 käyttäjän Office 365 Business Premium -asiakkaalle Silver Small Business – kompetenssin omaa kumppani voi saada 1.875$ tukea. Jos kyseessä on 160:n käyttäjän hanke ja asiakas ovat siirtymässä kilpailevasta tai vanhasta oman ympäristön sähköpostista Office 365 Business Premium- palveluun, tukea kertyy 3.965$, ja lisäksi voit pyytää apua sähköpostien migratointiin Microsoft FastTrack – tuen toimesta (migratoinnin saaminen edellyttää minimillään 150:n käyttäjän ympäristöä).
FastTrack – tuesta löytyy erikseen palvelukohtaisesti tietoa.
Tarkemmat ohjeet FastTrackin osalta löytyy:
 FastTrack Center Benefit for Enterprise Mobility Suite
Enterprise Mobility Suiten FastTrack – tukipalvelu koskee asiakkaita, joilla on vähintään 150:n käyttäjän ympäristö. Palvelu on jaettu kolmeen osaan: Azure Active Directory Premium, Intune ja Azure Rights Management.
Tarkemmat ohjeet FastTrackin osalta löytyy: http://fasttrack.office.com/ .
 
Ajankohtaisia tapahtumia talvikaudella
 Microsoftin osalta kevät on aktiivia aikaa ja kannattaa seurata sekä Microsoftin, tukkureiden ja koulutuskumppaneiden tapahtumatarjontaa.
Microsoftin sivustolla ylläpidämme tapahtumakalenteria kumppaneille tarjottavista koulutuksista https://www.microsoft.com/fi-fi/partner-training/default.aspx .