Mobiili työnteko ja uudentyyppiset laitteet mahdollistavat työn tekemisen ajasta ja paikasta riippumattomasti. Rajoitteena tässä on monesti tullut vastaan se, että organisaation ydintoiminnan järjestelmät voivat olla vanhoja ja niitä ei ole tehty heterogeenistä laitekantaa ajatellen. Näitä ongelmia on yleisesti lähdetty ratkaisemaan erilaisten sovellusvirtualisointiratkaisuiden avulla. Monessa tapauksessa sovellusvirtualisointiratkaisut voivat koitua vaikeaksi toteuttaa, vielä vaikeammaksi mitoittaa ja kalliiksi ylläpitää. Tähän kenttään on tullut uusi mahdollisuus pilvestä, Azure RemoteApp.

Azure Remote App palvelu on käyttäjäpohjaisesti hinnoiteltu pilvipalvelu, jonka avulla organisaation on mahdollista julkaista ydintoiminnan sovellusten asiakasohjelmistot pilvialustalta. Azure Remote App pitää siis sisällään sovellusten julkaisuun liittyvät palvelut, joita asiakas voi lähteä hyödyntämään hyvin ketterästi sekä skaalata palvelua käytön mukaan ilman laitteisto tai lisenssihankintoja. Azure Remote App voidaan liittää osaksi organisaation verkkoa VPN yhteyden avulla, jolloin se on helppo integroida olemassa olevaan ympäristöön.
Azure RemoteApp palvelua ja sieltä valmiiksi julkaistua Officea on mahdollista testata todella helposti Windows, Android tai IOS laitteella. Ohjeet siihen löytyy täältä: https://www.remoteapp.windowsazure.com/en/tour.aspx
 
Antti Alila
Tuotepäällikkö, Cloud Platform
Microsoft