Kiitos palautteestanne!

Kuluneen kevään aikana saimme maailmanlaajuisesti lähes satatuhatta vastausta kumppaneidemme ja asiakkaidemme Microsoft suhdetta mittaavaan kyselyymme. Myös te Suomalaiset kumppanimme olitte mukana kiitettävän aktiivisesti. Sen lisäksi, että tietysti kiitämme kaikkia vastaajia saamastamme palautteesta, on vähintäänkin kohtuullista kertoa mitä me tuolla palautteella teemme.

 Palaute ohjaa toimintaamme ja otamme sen vakavasti.

Toistuvalla kyselyllä varmistamme sen, ettemme liikaa innostuisi vain omista tekemisistämme vaan muistaisimme myös vanhan kansan viisauden: ”hän tietää parhaiten mistä kenkä puristaa, kenen jalassa se on”. Kehityskohteiden löytäminen on toki aina paljon helpompaa kuin asioiden muuttaminen. Laajamittainen palaute auttaa meitä kohdistamaan toimenpiteemme sinne missä vaikutus on suurin. Palaute auttaa meitä myös muistamaan kaikkia niitä onnistumisia, joista voimme yhdessä kumppaneidemme kanssa olla ylpeitä. Asiakaspalaute ohjaa jokaisen Microsoftilaisen toimintaa tavalla tai toisella.

 Saimme palautetta myös itse kyselystä.

Kyselymme kattaa varsin laajasti kaiken sen, mistä kumppanimme tai asiakkaamme kokemus asioinnista Microsoftin kanssa muodostuu. Kyselyn kattavuudesta seuraa valitettavasti varsin laaja kysymyspatteristo, johon vastaaminen vie aikaa. Saimmekin palautetta myös itse kyselystä, jota osa vastaajista piti liian raskaana. Tuokin palaute, kuten kaikki muukin, käännettiin englanniksi ja vietiin varsin selkeästi myös globaalin organisaatiomme tietoisuuteen ja käsiteltäväksi.

 Pilvi on arkipäivää, jokainen yritys haluaa olla digitaalinen

Kyselyyn vastanneiden yritysten keskuudessa luottamus pilvipalveluihin on kova. Monissa vastauksissa toivotaan apua pilven mahdollisuuksien hyödyntämiseen laajemmin, sekä erityisesti uusien työskentelytapojen mahdollistajana. Rahalle halutaan vastinetta ottamalla palvelut käyttöön. Monissa vastauksissa näkyy myös tarve sparrauskaverille, joka auttaa ymmärtämään teknologian ja digitalisaation mahdollisuudet paremmin. Tuotteistetut, paketoidut ja helposti ostettavat kumppaniratkaisut mainintaan myös positiivisessa mielessä useissa vastauksissa.

 Lisensointi ja tietoturva, vakioaiheet vuodesta toiseen

Pitkäjänteinen työmme lisensoinnin selkeyttämisessä ja joustavuuden lisäämisessä tuotti myös positiivisia kommentteja, jotka luonnollisesti rohkaisevat meitä jatkamaan toimenpiteitä tälläkin saralla. Pilvipalveluiden korkea tietoturva ja hyvä dokumentaatio saivat myös osakseen kiitosta. Tietoturva kokonaisuutena on noussut tärkeäksi aiheeksi myös liiketoimintapäättäjien keskuudessa. Tietoturvaan liittyvälle osaamiselle ja konsultoinnille näyttäisi olevan kysyntää. Tulevan syksyn aikana nostamme edelleen koko Microsoft Oy:n henkilöstön valmiuksia tuoda lisää selkeyttä sekä lisensointi, että tietoturvakeskusteluun kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa.

Koska päivitän koneelleni Windows10?

Erityisesti suurten yritysten palveluksessa olevat vastaajat mainitsivat Windows 10 käyttöjärjestelmän kommenteissaan usein. Lähes kaikkien kokemukset perustuivat kotikäyttöön ja olivat pääsääntöisesti erittäin positiviisia. Tämä ennustaa toivottavasti hyvää myös yritysten Windows 10 käyttöönotoille.

Hienoa markkinointimateriaalia, jota kukaan ei löytänyt

Kumppanisivustosta saimme paljon palautetta. Sitä onkin jo uudistettu ja selkeytetty. Seuraavana kehityskohteena on vuorossa kumppaniprofiili. Toinen selkeä kumppaneiden suunnalta nostettu kehityskohde liittyi Azure -tukeen.  Saadun palautteen ja kasvaneen kysynnän myötä tukiresurssejamme EMEA -alueella ollaankin jo merkittävästi kasvattamassa.

Asioinnin helppoutta, nopeutta ja selkeyttä

Sitä toivoivat kaikki. Tehdään yhdessä töitä tuon tavoitteen eteen ja nähdään heinäkuussa Torontossa Woldwide Partner Conferencessa.

Hyvää Kesää!

 

Juhana Tormilainen
Customer & Partner Experience Lead, Finland

Microsoft Oy, Keilalahdentie 2-4, 02150 ESPOO

Mobile: +358 400 698 390

IM: juhanat@microsoft.com